Het 'Quantenoptik' lab van het Max Planck instituut in Garching heeft het eerste prototype van een universeel kwantumnetwerk gedemonstreerd. In de voorbije jaren werd al heel wat vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van kwantum-gesteunde computers. In tegenstelling tot de huidige binaire systemen, waar elke bit slechts één van twee waarden kan hebben (I of 0), kan elke kwantumbit (quantum bit, afgekort tot qubit) meerdere waarden tegelijk bevatten, wat tot een inherent krachtiger computersysteem moet leiden. Zo zouden kwantumcomputers met voldoende qubits in staat moeten zijn om zelfs grote encryptiesleutels op korte tijd te kraken, klinkt een vaak aangehaald voorbeeld.

Nieuw is dat de 'Quantenoptik' onderzoeksgroep van het Max Planck Instituut in Garching nu ook een prototype heeft getoond van een netwerksysteem dat kwantuminformatie ongewijzigd kan doorsturen.

Het lab slaagde er in de informatie vastgelegd in één enkel atoom over te dragen op een foton (een lichtdeeltje) en dat vervolgens over een glasvezelkabel naar een tweede node te sturen, waar de informatie vervolgens weer werd overgezet naar een ander atoom.

Waarna de informatie weer naar een andere node in het netwerk zou kunnen worden verstuurd, zoals in gewone netwerken. De onderzoekers slaagden er voorts in tussen de twee atomen een 'entanglement' (verstrengeling)te creëren, zodat een verandering in de informatie in het ene atoom, zich ogenblikkelijk ook in het andere atoom voordeed.

Hoewel het prototype nog erg veel beperkingen kent (in slechts 0,2 procent van de pogingen slaagde men in de informatie-overdracht, over een glasvezel van 60 meter lang), is er geen enkel fundamenteel obstakel om deze technologie uit te bouwen tot een reële, universeel aanwendbare netwerkomgeving.

Overigens mag dit experiment niet worden verward met het doorsturen van kwantumsleutels over netwerken. Dat betreft het doorsturen van encryptiesleutels op een wijze zodat mogelijke afluisterpraktijken in transit de bruikbaarheid van de sleutel verstoort. Hier wordt al aan gewerkt sinds de jaren tachtig en vandaag wordt kwantumsleuteldistributie al door een viertal bedrijven commercieel aangeboden.

Het 'Quantenoptik' lab van het Max Planck instituut in Garching heeft het eerste prototype van een universeel kwantumnetwerk gedemonstreerd. In de voorbije jaren werd al heel wat vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van kwantum-gesteunde computers. In tegenstelling tot de huidige binaire systemen, waar elke bit slechts één van twee waarden kan hebben (I of 0), kan elke kwantumbit (quantum bit, afgekort tot qubit) meerdere waarden tegelijk bevatten, wat tot een inherent krachtiger computersysteem moet leiden. Zo zouden kwantumcomputers met voldoende qubits in staat moeten zijn om zelfs grote encryptiesleutels op korte tijd te kraken, klinkt een vaak aangehaald voorbeeld. Nieuw is dat de 'Quantenoptik' onderzoeksgroep van het Max Planck Instituut in Garching nu ook een prototype heeft getoond van een netwerksysteem dat kwantuminformatie ongewijzigd kan doorsturen. Het lab slaagde er in de informatie vastgelegd in één enkel atoom over te dragen op een foton (een lichtdeeltje) en dat vervolgens over een glasvezelkabel naar een tweede node te sturen, waar de informatie vervolgens weer werd overgezet naar een ander atoom.Waarna de informatie weer naar een andere node in het netwerk zou kunnen worden verstuurd, zoals in gewone netwerken. De onderzoekers slaagden er voorts in tussen de twee atomen een 'entanglement' (verstrengeling)te creëren, zodat een verandering in de informatie in het ene atoom, zich ogenblikkelijk ook in het andere atoom voordeed. Hoewel het prototype nog erg veel beperkingen kent (in slechts 0,2 procent van de pogingen slaagde men in de informatie-overdracht, over een glasvezel van 60 meter lang), is er geen enkel fundamenteel obstakel om deze technologie uit te bouwen tot een reële, universeel aanwendbare netwerkomgeving. Overigens mag dit experiment niet worden verward met het doorsturen van kwantumsleutels over netwerken. Dat betreft het doorsturen van encryptiesleutels op een wijze zodat mogelijke afluisterpraktijken in transit de bruikbaarheid van de sleutel verstoort. Hier wordt al aan gewerkt sinds de jaren tachtig en vandaag wordt kwantumsleuteldistributie al door een viertal bedrijven commercieel aangeboden.