Waar moeten de nationale regeringen naartoe werken om tegen 2020 een bijdetijds e-government beleid te hebben. Dat is zo'n beetje de bedoeling van het rapport 'eGovernment of Tomorrow. Future scenarios for 2020' van het Zweedse agentschap Vinnova.

Het Zweedse overheidsagentschap voor innovatieve systemen heeft al eerder rapporten over e-government uitgebracht. Met deze versie wil ze kijken hoe e-government er over tien jaar zou moeten uitzien. De schrijvers tekenen daarvoor vier scenario's uit. De uitgangspunten hierbij zijn publieke participatie en vertrouwen in de overheid en de samenleving in zijn geheel. De auteurs staan stil bij zowel de mogelijkheden als de potentiële problemen van het gebruik van e-government.

In een tweede deel maken ze ook een uitgebreide literatuurstudie van tal van documenten en rapporten die er over het onderwerp de laatste jaren verschenen zijn.

De pdf-versie is gratis af te halen op http://www.vinnova.se/en/Publications/Products/eGovernment-of-tomorrow/

Waar moeten de nationale regeringen naartoe werken om tegen 2020 een bijdetijds e-government beleid te hebben. Dat is zo'n beetje de bedoeling van het rapport 'eGovernment of Tomorrow. Future scenarios for 2020' van het Zweedse agentschap Vinnova. Het Zweedse overheidsagentschap voor innovatieve systemen heeft al eerder rapporten over e-government uitgebracht. Met deze versie wil ze kijken hoe e-government er over tien jaar zou moeten uitzien. De schrijvers tekenen daarvoor vier scenario's uit. De uitgangspunten hierbij zijn publieke participatie en vertrouwen in de overheid en de samenleving in zijn geheel. De auteurs staan stil bij zowel de mogelijkheden als de potentiële problemen van het gebruik van e-government. In een tweede deel maken ze ook een uitgebreide literatuurstudie van tal van documenten en rapporten die er over het onderwerp de laatste jaren verschenen zijn. De pdf-versie is gratis af te halen op http://www.vinnova.se/en/Publications/Products/eGovernment-of-tomorrow/