Het idee van een EIT werd in februari 2005 geopperd door de voorzitter van de Europese Commissie naar aanleiding van de herlancering van de Lissabon-agenda. Het instituut moet de link vormen tussen onderzoek, onderwijs en technologieoverdracht via partnerschappen tussen universiteiten en bedrijven. Het gaat er met andere woorden om om een Europese equivalent van het gerenommeerde Massachussetts Institute of Technology te creëren.Maar van een unieke campus is dat EIT al tijdens de onderhandelingen getransformeerd naar een "netwerk van instellingen" dat 6 "gemeenschappen van kennis en innovatie" zal groeperen. Het directiecomité is belast met het vastleggen van strategische prioriteiten, het selecteren van die 'gemeenschappen' en het coördineren en evalueren van het werk.Begin deze week heeft de Raad van Europa uiteindelijk beslist om het EIT een budget van 308,7 miljoen euro te geven voor de periode 2008-2013. In een eerste fase zullen 2 of 3 'gemeenschappen' gelanceerd worden. Die eerste fase zal geëvalueerd worden op basis van activiteiten en realisaties. De privésector van zijn kant brengt 1,7 miljard euro binnen. Het project wordt in september ter goedkeuring voorgelegd aan het parlement.Als het dossier definitief goedgekeurd is beschikt EIT tegen 2015 over een jaarlijks budget van 1,5 tot 2 miljard euro en zal het over heel Europa 10 'gemeenschappen' tellen met 4000 tot 5000 wetenschappers, 6000 postgraduaatstudenten en 4000 doctorandi. De activiteiten zullen de handelen over ict, klimaatverandering, hernieuwbare energiebronnen, nanotechnologie en medische wetenschap en technologie.

Het idee van een EIT werd in februari 2005 geopperd door de voorzitter van de Europese Commissie naar aanleiding van de herlancering van de Lissabon-agenda. Het instituut moet de link vormen tussen onderzoek, onderwijs en technologieoverdracht via partnerschappen tussen universiteiten en bedrijven. Het gaat er met andere woorden om om een Europese equivalent van het gerenommeerde Massachussetts Institute of Technology te creëren.Maar van een unieke campus is dat EIT al tijdens de onderhandelingen getransformeerd naar een "netwerk van instellingen" dat 6 "gemeenschappen van kennis en innovatie" zal groeperen. Het directiecomité is belast met het vastleggen van strategische prioriteiten, het selecteren van die 'gemeenschappen' en het coördineren en evalueren van het werk.Begin deze week heeft de Raad van Europa uiteindelijk beslist om het EIT een budget van 308,7 miljoen euro te geven voor de periode 2008-2013. In een eerste fase zullen 2 of 3 'gemeenschappen' gelanceerd worden. Die eerste fase zal geëvalueerd worden op basis van activiteiten en realisaties. De privésector van zijn kant brengt 1,7 miljard euro binnen. Het project wordt in september ter goedkeuring voorgelegd aan het parlement.Als het dossier definitief goedgekeurd is beschikt EIT tegen 2015 over een jaarlijks budget van 1,5 tot 2 miljard euro en zal het over heel Europa 10 'gemeenschappen' tellen met 4000 tot 5000 wetenschappers, 6000 postgraduaatstudenten en 4000 doctorandi. De activiteiten zullen de handelen over ict, klimaatverandering, hernieuwbare energiebronnen, nanotechnologie en medische wetenschap en technologie.