Een aantal Luikse kandidaten bij de recente gemeenteraadsverkiezingen menen dat de ict-problemen (zoals beschreven [in ons artikel van vorige week]) niet enkel vertraging veroorzaakten bij de publicatie van de resultaten. Misschien zouden die resultaten wel vervalst kunnen zijn, zeggen zij.De RTBF kondigde gisteren aan dat de CDH-kandidate Dunia Sendwe, gauw gevolgd door kandidaten van andere lijsten, klacht neerlegt. Ze was niet in het minst verbaasd toen ze eerst vernam dat ze 486 stemmen had gehaald en enkele uren later 269 stemmen. Daarom stelt ze de geldigheid van het elektronisch stemmen in vraag. De aanklagers wijzen nogal algemeen op de verouderde ict-infrstructuur die gebruikt werd en ze hebben het over het gebrek aan transparantie en controle tijdens de aanmaak en het transport van de vier identificatiediskettes die inderhaast moesten gecreëerd worden.Ter opfrissing, ict-dienstverlener Stesud legde uit dat een menselijke fout in het encrypteringsproces ervoor gezorgd had dat de aanvankelijk gecreëerde diskettes niet bruikbaar waren voor de verantwoordelijke voor de gegevenswerking om zich te identificeren. Daardoor kon de communicatie tussen de pc's die de resultaten moesten centraliseren niet gedeblokkeerd worden. Er moesten nieuwe diskettes aangemaakt worden met nieuwe paswoorden.Het is die oncontroleerbare procedure die de aanklagers onaanvaardbaar vinden. Volgens hen konden de observatoren van de verschillende partijen geen fysieke controle uitoefenen tijdens die periode. De diskette-aanmaak gebeurde te Namen en de diskettes zijn vervolgens met een chauffeur naar Luik teruggebracht. De bevoegde provinciale autoriteiten hebben dertig dagen om over de ontvankelijkheid van de klacht te beraden. Als de klacht bevestigen, moeten de Luikenaars opnieuw naar de stembus.De (in principe herverkozen) burgemeester van Luik, Willy Demeyer, heeft aan de Waalse minister van Binnenlandse Zaken een brief geschreven om weer over te stappen op stemmen op papier, eventueel gecombineerd met het inscannen van de stemformulieren.

Een aantal Luikse kandidaten bij de recente gemeenteraadsverkiezingen menen dat de ict-problemen (zoals beschreven [in ons artikel van vorige week]) niet enkel vertraging veroorzaakten bij de publicatie van de resultaten. Misschien zouden die resultaten wel vervalst kunnen zijn, zeggen zij.De RTBF kondigde gisteren aan dat de CDH-kandidate Dunia Sendwe, gauw gevolgd door kandidaten van andere lijsten, klacht neerlegt. Ze was niet in het minst verbaasd toen ze eerst vernam dat ze 486 stemmen had gehaald en enkele uren later 269 stemmen. Daarom stelt ze de geldigheid van het elektronisch stemmen in vraag. De aanklagers wijzen nogal algemeen op de verouderde ict-infrstructuur die gebruikt werd en ze hebben het over het gebrek aan transparantie en controle tijdens de aanmaak en het transport van de vier identificatiediskettes die inderhaast moesten gecreëerd worden.Ter opfrissing, ict-dienstverlener Stesud legde uit dat een menselijke fout in het encrypteringsproces ervoor gezorgd had dat de aanvankelijk gecreëerde diskettes niet bruikbaar waren voor de verantwoordelijke voor de gegevenswerking om zich te identificeren. Daardoor kon de communicatie tussen de pc's die de resultaten moesten centraliseren niet gedeblokkeerd worden. Er moesten nieuwe diskettes aangemaakt worden met nieuwe paswoorden.Het is die oncontroleerbare procedure die de aanklagers onaanvaardbaar vinden. Volgens hen konden de observatoren van de verschillende partijen geen fysieke controle uitoefenen tijdens die periode. De diskette-aanmaak gebeurde te Namen en de diskettes zijn vervolgens met een chauffeur naar Luik teruggebracht. De bevoegde provinciale autoriteiten hebben dertig dagen om over de ontvankelijkheid van de klacht te beraden. Als de klacht bevestigen, moeten de Luikenaars opnieuw naar de stembus.De (in principe herverkozen) burgemeester van Luik, Willy Demeyer, heeft aan de Waalse minister van Binnenlandse Zaken een brief geschreven om weer over te stappen op stemmen op papier, eventueel gecombineerd met het inscannen van de stemformulieren.