Tot voor kort moesten de bedrijven die on line facturen wilden uitwisselen daarvoor een speciale toelating aanvragen bij het ministerie van Financin volgens het hub and spoke-principe. In de praktijk moest de voornaamste verzender of ontvanger van facturen de Hub na de toelating van het ministerie (die gemiddeld drie maanden op zich liet wachten) een relaiscontract tekenen met de andere partijen de Spokes en de in de ministerile toelating bepaalde voorwaarden naleven. Die procedure wordt nu opgeheven.Voortaan volstaat het dat de gebruikers van elektronische facturatiesystemen hun BTW-controlekantoor laten weten dat ze van plan zijn over te schakelen op on line facturatie. De nieuwe standaarddocumenten hiervoor zullen binnenkort beschikbaar zijn op www.einvoice.be.En de winnaars zijn..Uiteraard zijn de leveranciers van elektronische facturatietechnologie, in casu Isabel en Tectrade, wat blij met deze vereenvoudiging. Zij waren de eersten om van het ministerie van Financin toestemming te krijgen voor de verwerking en archivering van de facturen van al hun klantbedrijven. Psychologisch betekende het aanvragen van een toelating bij het ministerie een rem. De bedrijven hadden de indruk dat de BTW-kantoren hen meer dan ooit in het oog wilden houden. Met de nieuwe regeling worden alle bedrijven, klein of groot, op gelijke voet behandeld, zegt Christian Luyten, verantwoordelijke voor het product eInvoice bij Isabel. Luyten verwacht nu een explosie in het elektronisch uitwisselen van facturen.We zijn natuurlijk erg gelukkig met een administratieve vereenvoudiging. Toch was het probleem vooral technologisch van aard de traditionele EDI-systemen zijn complex en duur. We zijn daarom bijzonder tevreden dat dit akkoord niet beperkt werd tot EDI maar ook alternatieve oplossingen met meerdere formaten toelaat, zoals ons platform GreenPark, reageert Mike Van Cleven van Tectrade.Omdat in vijf jaar tijd slechts een tiental hub and spokes toelatingen afgeleverd werden, stond het elektronisch uitwisselen van facturen nog steeds in de kinderschoenen. Niets staat een doorbraak ervan nu nog in de weg.

Tot voor kort moesten de bedrijven die on line facturen wilden uitwisselen daarvoor een speciale toelating aanvragen bij het ministerie van Financin volgens het hub and spoke-principe. In de praktijk moest de voornaamste verzender of ontvanger van facturen de Hub na de toelating van het ministerie (die gemiddeld drie maanden op zich liet wachten) een relaiscontract tekenen met de andere partijen de Spokes en de in de ministerile toelating bepaalde voorwaarden naleven. Die procedure wordt nu opgeheven.Voortaan volstaat het dat de gebruikers van elektronische facturatiesystemen hun BTW-controlekantoor laten weten dat ze van plan zijn over te schakelen op on line facturatie. De nieuwe standaarddocumenten hiervoor zullen binnenkort beschikbaar zijn op www.einvoice.be.En de winnaars zijn..Uiteraard zijn de leveranciers van elektronische facturatietechnologie, in casu Isabel en Tectrade, wat blij met deze vereenvoudiging. Zij waren de eersten om van het ministerie van Financin toestemming te krijgen voor de verwerking en archivering van de facturen van al hun klantbedrijven. Psychologisch betekende het aanvragen van een toelating bij het ministerie een rem. De bedrijven hadden de indruk dat de BTW-kantoren hen meer dan ooit in het oog wilden houden. Met de nieuwe regeling worden alle bedrijven, klein of groot, op gelijke voet behandeld, zegt Christian Luyten, verantwoordelijke voor het product eInvoice bij Isabel. Luyten verwacht nu een explosie in het elektronisch uitwisselen van facturen.We zijn natuurlijk erg gelukkig met een administratieve vereenvoudiging. Toch was het probleem vooral technologisch van aard de traditionele EDI-systemen zijn complex en duur. We zijn daarom bijzonder tevreden dat dit akkoord niet beperkt werd tot EDI maar ook alternatieve oplossingen met meerdere formaten toelaat, zoals ons platform GreenPark, reageert Mike Van Cleven van Tectrade.Omdat in vijf jaar tijd slechts een tiental hub and spokes toelatingen afgeleverd werden, stond het elektronisch uitwisselen van facturen nog steeds in de kinderschoenen. Niets staat een doorbraak ervan nu nog in de weg.