Janssens heeft weliswaar geprofiteerd van de groeiende vraag naar opslagsystemen, maar de lokale resultaten lagen boven het internationale gemiddelde. Bruno Borremans (39) die in 1998 aantrad bij opslagspecialist EMC en verschillende commercile managementfuncties opnam, vervangt hem.Borremans benoeming kadert in een herschikking van de commercile structuur, waarbij de noden van de belangrijkste klanten opnieuw een centrale plaats moeten krijgen, luidt de officile uitleg. Wat daarmee concreet bedoeld wordt, is niet echt duidelijk en Borremans was bij afsluiting van dit nummer niet bereikbaar voor commentaar. Voor zijn aantreden bij EMC werkte Borremans als account manager in de clearingsector en bekleedde hij commercile functies bij Computer Associates en Getronics. In het zog van Janssens moeten nog tien commercile mensen een nieuwe baan zoeken. Die ontslagen kaderen in een wereldwijd besparingsplan dat nu in een finale fase zit.

Janssens heeft weliswaar geprofiteerd van de groeiende vraag naar opslagsystemen, maar de lokale resultaten lagen boven het internationale gemiddelde. Bruno Borremans (39) die in 1998 aantrad bij opslagspecialist EMC en verschillende commercile managementfuncties opnam, vervangt hem.Borremans benoeming kadert in een herschikking van de commercile structuur, waarbij de noden van de belangrijkste klanten opnieuw een centrale plaats moeten krijgen, luidt de officile uitleg. Wat daarmee concreet bedoeld wordt, is niet echt duidelijk en Borremans was bij afsluiting van dit nummer niet bereikbaar voor commentaar. Voor zijn aantreden bij EMC werkte Borremans als account manager in de clearingsector en bekleedde hij commercile functies bij Computer Associates en Getronics. In het zog van Janssens moeten nog tien commercile mensen een nieuwe baan zoeken. Die ontslagen kaderen in een wereldwijd besparingsplan dat nu in een finale fase zit.