De verzekeringsmarkt voor cyberrisico's moet worden gestimuleerd om gebruikers beter te beschermen, aldus het Europese securityagentschap Enisa. In de nieuwe studie 'Incentives and barriers to the cyber insurance market in Europe' roept Enisa (European Network and Information Security Agency) op de Europese markt voor cyberverzekeringen te stimuleren.

Daarvoor moet eerst wel een studie worden gemaakt van het huidige aanbod (gedekte risico's, premies,...) en mogelijke vooruitzichten inzake uitbetalingen.

Een probleem daarbij is dat solide actuariële data op langere termijn (nodig voor het doen van voorspellingen) moeilijk zijn, onder meer door de snelle veranderingen in technologie en bijhorende risico's.

Ook onzekerheid over mogelijke secundaire verliezen (zoals derving van omzet, imagoverlies etc.) en hoe die te berekenen, vormt een obstakel.

Anderzijds kan de kans op verzekeringen tegen schade en aansprakelijkheid bedrijven ertoe aanzetten om meer aandacht te besteden aan een realistische en relevante bescherming van bedrijfsystemen.

In het kader daarvan adviseert Enisa ook frameworks te ontwikkelen om een meetbare waarde te plakken op bedrijfsinformatie, hierbij geholpen door adviseurs op het gebied van privacy en security.

Voorts meent Enisa dat ook de overheid als ultieme verzekeraar - naar analogie met de rol van de overheid bij rampen - worden bestudeerd.

De verzekeringsmarkt voor cyberrisico's moet worden gestimuleerd om gebruikers beter te beschermen, aldus het Europese securityagentschap Enisa. In de nieuwe studie 'Incentives and barriers to the cyber insurance market in Europe' roept Enisa (European Network and Information Security Agency) op de Europese markt voor cyberverzekeringen te stimuleren. Daarvoor moet eerst wel een studie worden gemaakt van het huidige aanbod (gedekte risico's, premies,...) en mogelijke vooruitzichten inzake uitbetalingen. Een probleem daarbij is dat solide actuariële data op langere termijn (nodig voor het doen van voorspellingen) moeilijk zijn, onder meer door de snelle veranderingen in technologie en bijhorende risico's. Ook onzekerheid over mogelijke secundaire verliezen (zoals derving van omzet, imagoverlies etc.) en hoe die te berekenen, vormt een obstakel. Anderzijds kan de kans op verzekeringen tegen schade en aansprakelijkheid bedrijven ertoe aanzetten om meer aandacht te besteden aan een realistische en relevante bescherming van bedrijfsystemen. In het kader daarvan adviseert Enisa ook frameworks te ontwikkelen om een meetbare waarde te plakken op bedrijfsinformatie, hierbij geholpen door adviseurs op het gebied van privacy en security. Voorts meent Enisa dat ook de overheid als ultieme verzekeraar - naar analogie met de rol van de overheid bij rampen - worden bestudeerd.