Dit zijn de eerste regeringsonderhandelingen waarin de gsm een doorslaggevende rol speelt. Dat schrijft [Knack] directeur Rik van Cauwelaert in zijn jongste 'van de redactie'.

Er wordt daar aan de onderhandelingstafel in Hertoginnedal wat afge-sms't. Onder het oog van formateur Yves Leterme sms'en onderhandelaars suggesties, vragen en opmerkingen naar collega's aan de andere kant van de tafel. Sms-berichten suizen heen en weer tussen de delegaties en hun specialisten in de werkgroepen in de belendende vertrekken, maar ook naar adviseurs buitenshuis, werkgeversorganisaties, vakbonden, financiële experts en studiediensten allerhande. Waarop al dat volk op zijn beurt berichten rondseint naar bevriende verslaggevers, die dan met grote stelligheid in hun couranten uiteenzetten wat in Hertoginnedal wordt bedisseld.

Dit zijn de eerste regeringsonderhandelingen waarin de gsm een doorslaggevende rol speelt.Tussen de Franstalige liberalen van MR en de vertegenwoordigers van Open VLD wordt continu gecommuniceerd, want zowel de enen als de anderen geloven nog dat de Vlaamse christendemocraten kunnen worden losgeweekt van hun Vlaams-nationalistische kartelpartner N-VA.

En omdat er mogelijk ook een tweederdemeerderheid moet worden gevonden voor een staatshervorming, wordt het sms-contact met de socialisten onderhouden, vooral dan met de PS van Elio Di Rupo. Bij SP.A is de situatie dan weer zo confuus dat voor alle zekerheid wordt gekozen voor een sms-verbinding met Johan Vande Lanotte. Het zal pas echt crisis zijn als ook naar SP.A-ondervoorzitter Caroline Gennez wordt ge-sms't.

Nog belangrijker maar vooral vervelend voor formateur Yves Leterme - nochtans zelf een sms'er van olympisch niveau - zijn de berichten die verstuurd worden naar de journalisten aan de poorten van Hertoginnedal, meestal over kleine positiewijzigingen, toegevingen of gewoon onnozelheden van de tegenstanders.De deelnemers aan het formatieberaad zijn vaak niet te beroerd om de waarheid wat bij te kleuren of zelfs vragen te suggereren die de journalist aan de poort zou kunnen stellen aan een al te weerspannige medeonderhandelaar.

De verwarring enige tijd geleden rond het al dan niet bestaan van een principieakkoord over een belastingvermindering - wat door CDH-voorzitter Joëlle Milquet prompt werd ontkend - was het gevolg van zo'n liberaal sms-spervuur. Het NMBS-incident van afgelopen maandag was van dezelfde orde. De heftigheid van het sms-afweergeschut is een illustratie van het blijvende wantrouwen tussen de verschillende onderhandelaars in Hertoginnedal, en heeft bijgevolg funeste gevolgen voor de gang van de formatiegesprekken.

Voorlopig waagt geen van de deelnemers zich aan een compromis, want elke toegeving is meteen bekend bij de buitenwereld, en bijgevolg ook bij de electorale achterban, nog voor er van een algemeen akkoord sprake is. En omdat de gedachte aan de volgende, regionale verkiezingen van 2009 zwaar doorweegt op de gesprekken, is niemand bereid als eerste de loopgraven te verlaten. 'Als ik nog maar mijn boord losknoop, wordt er van de overkant van de tafel al meteen naar de buitenwereld ge-sms't dat ik met de broek op de enkels sta', zucht een van de onderhandelaars. 'Bijgevolg houd ik mijn boordknoopje dicht...'

De sms-onderhandelingen hebben alvast tot gevolg dat het onbegrip van de Franstaligen voor de Vlaamse voorstellen voor een grondwetsherziening zeker niet is afgenomen. Dat laatste mocht blijken uit de suggestie van CDH-grondwetspecialist Francis Delpérée, tijdens de bespreking van het Vlaamse voorstel tot splitsing van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, om in Vlaams-Brabant een aantal Franstalige justitieantennes op te zetten voor de Franstaligen die er wonen. Toen een van de onderhandelaars besmuikt opmerkte dat er in Gent en Antwerpen ook nog wat Franstaligen wonen, leek de ironie van die opmerking Delpérée compleet te ontsnappen. De Franstalige houding wordt onder Vlaamse onderhandelaars toegeschreven aan het voortdurende ge-sms met de francofone media, met de RTBF op de kop, die het afwijzingsfront van MR-FDF en CDH eendrachtig ondersteunen.

Wellicht gaan de formatiegesprekken pas echt van start de dag dat formateur Leterme zijn gasten op Hertoginnedal verplicht gsm's, blackberry's en andere lulijzers buiten de poorten te laten.

Dit zijn de eerste regeringsonderhandelingen waarin de gsm een doorslaggevende rol speelt. Dat schrijft [Knack] directeur Rik van Cauwelaert in zijn jongste 'van de redactie'. Er wordt daar aan de onderhandelingstafel in Hertoginnedal wat afge-sms't. Onder het oog van formateur Yves Leterme sms'en onderhandelaars suggesties, vragen en opmerkingen naar collega's aan de andere kant van de tafel. Sms-berichten suizen heen en weer tussen de delegaties en hun specialisten in de werkgroepen in de belendende vertrekken, maar ook naar adviseurs buitenshuis, werkgeversorganisaties, vakbonden, financiële experts en studiediensten allerhande. Waarop al dat volk op zijn beurt berichten rondseint naar bevriende verslaggevers, die dan met grote stelligheid in hun couranten uiteenzetten wat in Hertoginnedal wordt bedisseld. Dit zijn de eerste regeringsonderhandelingen waarin de gsm een doorslaggevende rol speelt.Tussen de Franstalige liberalen van MR en de vertegenwoordigers van Open VLD wordt continu gecommuniceerd, want zowel de enen als de anderen geloven nog dat de Vlaamse christendemocraten kunnen worden losgeweekt van hun Vlaams-nationalistische kartelpartner N-VA. En omdat er mogelijk ook een tweederdemeerderheid moet worden gevonden voor een staatshervorming, wordt het sms-contact met de socialisten onderhouden, vooral dan met de PS van Elio Di Rupo. Bij SP.A is de situatie dan weer zo confuus dat voor alle zekerheid wordt gekozen voor een sms-verbinding met Johan Vande Lanotte. Het zal pas echt crisis zijn als ook naar SP.A-ondervoorzitter Caroline Gennez wordt ge-sms't. Nog belangrijker maar vooral vervelend voor formateur Yves Leterme - nochtans zelf een sms'er van olympisch niveau - zijn de berichten die verstuurd worden naar de journalisten aan de poorten van Hertoginnedal, meestal over kleine positiewijzigingen, toegevingen of gewoon onnozelheden van de tegenstanders.De deelnemers aan het formatieberaad zijn vaak niet te beroerd om de waarheid wat bij te kleuren of zelfs vragen te suggereren die de journalist aan de poort zou kunnen stellen aan een al te weerspannige medeonderhandelaar. De verwarring enige tijd geleden rond het al dan niet bestaan van een principieakkoord over een belastingvermindering - wat door CDH-voorzitter Joëlle Milquet prompt werd ontkend - was het gevolg van zo'n liberaal sms-spervuur. Het NMBS-incident van afgelopen maandag was van dezelfde orde. De heftigheid van het sms-afweergeschut is een illustratie van het blijvende wantrouwen tussen de verschillende onderhandelaars in Hertoginnedal, en heeft bijgevolg funeste gevolgen voor de gang van de formatiegesprekken. Voorlopig waagt geen van de deelnemers zich aan een compromis, want elke toegeving is meteen bekend bij de buitenwereld, en bijgevolg ook bij de electorale achterban, nog voor er van een algemeen akkoord sprake is. En omdat de gedachte aan de volgende, regionale verkiezingen van 2009 zwaar doorweegt op de gesprekken, is niemand bereid als eerste de loopgraven te verlaten. 'Als ik nog maar mijn boord losknoop, wordt er van de overkant van de tafel al meteen naar de buitenwereld ge-sms't dat ik met de broek op de enkels sta', zucht een van de onderhandelaars. 'Bijgevolg houd ik mijn boordknoopje dicht...' De sms-onderhandelingen hebben alvast tot gevolg dat het onbegrip van de Franstaligen voor de Vlaamse voorstellen voor een grondwetsherziening zeker niet is afgenomen. Dat laatste mocht blijken uit de suggestie van CDH-grondwetspecialist Francis Delpérée, tijdens de bespreking van het Vlaamse voorstel tot splitsing van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, om in Vlaams-Brabant een aantal Franstalige justitieantennes op te zetten voor de Franstaligen die er wonen. Toen een van de onderhandelaars besmuikt opmerkte dat er in Gent en Antwerpen ook nog wat Franstaligen wonen, leek de ironie van die opmerking Delpérée compleet te ontsnappen. De Franstalige houding wordt onder Vlaamse onderhandelaars toegeschreven aan het voortdurende ge-sms met de francofone media, met de RTBF op de kop, die het afwijzingsfront van MR-FDF en CDH eendrachtig ondersteunen. Wellicht gaan de formatiegesprekken pas echt van start de dag dat formateur Leterme zijn gasten op Hertoginnedal verplicht gsm's, blackberry's en andere lulijzers buiten de poorten te laten.