Ethias omschrijft UrbanData als 'een heuse bondgenoot bij het nemen van beslissingen over preventie in openbare ruimtes, maar ook bij het monitoren van de effecten ervan'. De tool zou gemeenten en steden antwoord kunnen geven op vragen als: op welke dag en welke momenten gebeuren er de meeste ongelukken? Wat is het meest ongevalgevoelige kruispunt? In welke wijk zijn er de meeste autodiefstallen?

Interactieve kaarten

UrbanData toont de gebundelde gegevens van verschillende types incidenten die bij Ethias geregistreerd staan. Dat gaat van auto-ongevallen (materiële schade, maar bijvoorbeeld ook diefstal) over ongevallen op het werk en op de weg van/naar het werk tot de algemene burgerlijke aansprakelijkheid van steden en gemeenten.

De tool geeft al deze data overzichtelijk weer via interactieve en dynamische kaarten, en kan daarnaast ook de variatie en evolutie van schadegevallen opvolgen. Zo kan UrbanData bijvoorbeeld oplepelen welke types schadegevallen het vaakst voorkomen, of de impact analyseren van veranderingen in bepaalde zones.

GDPR-wetgeving

Ethias benadrukt dat de samenvoeging van gegevens volledig conform de GDPR-wetgeving gebeurt, 'op een zodanig niveau dat het nooit mogelijk is personen of individuele schadegevallen te identificeren'. Gemeenten en besturen zouden op jaarbasis toegang tot UrbanData kunnen verkrijgen of de hulp van de tool voor specifieke analyses kunnen inroepen.

Het datateam van Ethias analyseert naar eigen zeggen intussen al de mogelijkheid om een hele reeks bijkomende gegevens toe te voegen, zoals de kwaliteit van de ondergrond, weerkundige data en ook gegevens van andere verzekeraars.

Een impressie van de UrbanData-tool., Ethias
Een impressie van de UrbanData-tool. © Ethias
Ethias omschrijft UrbanData als 'een heuse bondgenoot bij het nemen van beslissingen over preventie in openbare ruimtes, maar ook bij het monitoren van de effecten ervan'. De tool zou gemeenten en steden antwoord kunnen geven op vragen als: op welke dag en welke momenten gebeuren er de meeste ongelukken? Wat is het meest ongevalgevoelige kruispunt? In welke wijk zijn er de meeste autodiefstallen?UrbanData toont de gebundelde gegevens van verschillende types incidenten die bij Ethias geregistreerd staan. Dat gaat van auto-ongevallen (materiële schade, maar bijvoorbeeld ook diefstal) over ongevallen op het werk en op de weg van/naar het werk tot de algemene burgerlijke aansprakelijkheid van steden en gemeenten.De tool geeft al deze data overzichtelijk weer via interactieve en dynamische kaarten, en kan daarnaast ook de variatie en evolutie van schadegevallen opvolgen. Zo kan UrbanData bijvoorbeeld oplepelen welke types schadegevallen het vaakst voorkomen, of de impact analyseren van veranderingen in bepaalde zones.Ethias benadrukt dat de samenvoeging van gegevens volledig conform de GDPR-wetgeving gebeurt, 'op een zodanig niveau dat het nooit mogelijk is personen of individuele schadegevallen te identificeren'. Gemeenten en besturen zouden op jaarbasis toegang tot UrbanData kunnen verkrijgen of de hulp van de tool voor specifieke analyses kunnen inroepen.Het datateam van Ethias analyseert naar eigen zeggen intussen al de mogelijkheid om een hele reeks bijkomende gegevens toe te voegen, zoals de kwaliteit van de ondergrond, weerkundige data en ook gegevens van andere verzekeraars.