De landen in kwestie zijn Spanje, Ierland, Zweden, Portugal, Polen, Kroatië, Letland, Litouwen, Roemenië en Slovenië. De Europese Commissie waarschuwt EU-lidstaten al langer dat zij de telecomcode moeten omzetten in nationale wetgeving. In februari 2021 bleken 24 lidstaten dit nog niet te hebben gedaan. Bij een peiling in september 2021 was dit aantal afgenomen tot achttien, en vandaag gaat het dus nog om tien EU-lidstaten.

Spectrumlicenties

Het gaat specifiek om een herziening van de Europese telecomwetgeving die eind 2018 is geïntroduceerd. Deze legt onder meer nieuwe regels op aan aanbieders van op internet gebaseerde communicatiediensten. De regels moeten ervoor zorgen dat ook diensten als WhatsApp en Skype de consumentenrechten en contractvoorwaarden respecteren. Ook harmoniseert de wetgeving tarieven en spectrumlicenties binnen de EU.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

De landen in kwestie zijn Spanje, Ierland, Zweden, Portugal, Polen, Kroatië, Letland, Litouwen, Roemenië en Slovenië. De Europese Commissie waarschuwt EU-lidstaten al langer dat zij de telecomcode moeten omzetten in nationale wetgeving. In februari 2021 bleken 24 lidstaten dit nog niet te hebben gedaan. Bij een peiling in september 2021 was dit aantal afgenomen tot achttien, en vandaag gaat het dus nog om tien EU-lidstaten.Het gaat specifiek om een herziening van de Europese telecomwetgeving die eind 2018 is geïntroduceerd. Deze legt onder meer nieuwe regels op aan aanbieders van op internet gebaseerde communicatiediensten. De regels moeten ervoor zorgen dat ook diensten als WhatsApp en Skype de consumentenrechten en contractvoorwaarden respecteren. Ook harmoniseert de wetgeving tarieven en spectrumlicenties binnen de EU.In samenwerking met Dutch IT-channel.