In Bergen opent een nieuw incubatiecentrum voor r&d en prototyping van 'green IT'-projecten. Daarvoor werkt de Waalse overheid samen met enkele grote it-spelers.

Het nieuwe initiatief heeft als doelstelling een nieuwe hotspot te creëren rond het thema 'green it' en ook it die ten dienste staat van duurzame economie. Vandaag wordt de vzw Euro Green IT officieel opgericht. Ze wordt in januari operationeel. Het gaat om een publiekprivaat partnership, waarbij ook enkele grote it-spelers betrokken zijn, zoals IBM, Microsoft, Alcatel, Cisco, General Electric, ... "Drie 'majors' zijn al ingeschakeld, om het project haalbaar te maken", zegt Pascal Keyser, directeur van Technocité Mons, al noem hij geen namen. "De onderhandelingen met andere spelers lopen nog." De Waalse overheid financiert de helft van het project, zijnde 750.000 euro over 3 jaar.

Doel is om uiteindelijk "de creatie en ontwikkeling, door Waalse kmo's, te stimuleren van it-oplossingen die als doel hebben om de energie-efficiëntie van alle sectoren van de Waalse economie te verbeteren" en de ontwikkeling en concretisering van projecten te versnellen. Heel concreet wordt het ijkpunt van de creatie van 200 jobs in 3 jaar vastgelegd.

De genoemde investering behelst enkel het eerste deel van het project, met name het 'innovation lab' waar de pilootprojecten vorm krijgen. De volgende luiken van het project zouden er snel moeten aankomen, waaronder de lancering van bredere projecten voor het competentiecenter 'Duurzame ontwikkeling' en de ambitie om een Europees referentieplatform te worden. Dat laatste kan dan weer extra steun losweken van het Europese niveau.

Euro Green IT wil zich ook positioneren als partner van Amerikaanse bedrijven die aan deze kant van de oceaan een r&d- en/of commerciële partner zoeken voor de uitrol van bedrijven of projecten rond green IT.

Euro Green IT zal in een eerste fase 5 à 6 mensen in dienst nemen, los van de externe medewerkers die in projecten kunnen worden ingeschakeld.

In Bergen opent een nieuw incubatiecentrum voor r&d en prototyping van 'green IT'-projecten. Daarvoor werkt de Waalse overheid samen met enkele grote it-spelers. Het nieuwe initiatief heeft als doelstelling een nieuwe hotspot te creëren rond het thema 'green it' en ook it die ten dienste staat van duurzame economie. Vandaag wordt de vzw Euro Green IT officieel opgericht. Ze wordt in januari operationeel. Het gaat om een publiekprivaat partnership, waarbij ook enkele grote it-spelers betrokken zijn, zoals IBM, Microsoft, Alcatel, Cisco, General Electric, ... "Drie 'majors' zijn al ingeschakeld, om het project haalbaar te maken", zegt Pascal Keyser, directeur van Technocité Mons, al noem hij geen namen. "De onderhandelingen met andere spelers lopen nog." De Waalse overheid financiert de helft van het project, zijnde 750.000 euro over 3 jaar. Doel is om uiteindelijk "de creatie en ontwikkeling, door Waalse kmo's, te stimuleren van it-oplossingen die als doel hebben om de energie-efficiëntie van alle sectoren van de Waalse economie te verbeteren" en de ontwikkeling en concretisering van projecten te versnellen. Heel concreet wordt het ijkpunt van de creatie van 200 jobs in 3 jaar vastgelegd. De genoemde investering behelst enkel het eerste deel van het project, met name het 'innovation lab' waar de pilootprojecten vorm krijgen. De volgende luiken van het project zouden er snel moeten aankomen, waaronder de lancering van bredere projecten voor het competentiecenter 'Duurzame ontwikkeling' en de ambitie om een Europees referentieplatform te worden. Dat laatste kan dan weer extra steun losweken van het Europese niveau. Euro Green IT wil zich ook positioneren als partner van Amerikaanse bedrijven die aan deze kant van de oceaan een r&d- en/of commerciële partner zoeken voor de uitrol van bedrijven of projecten rond green IT. Euro Green IT zal in een eerste fase 5 à 6 mensen in dienst nemen, los van de externe medewerkers die in projecten kunnen worden ingeschakeld.