Het directoraat-generaal Informatica van de Europese Commissie heeft verscheidene bestaande contracten, waaronder een deal met Telindus, uitgebreid.

In een 'onderhandelingsprocedure zonder oproep tot mededinging' heeft de Europese Commissie enkele ict-contracten uitgebreid. Het gaat enerzijds om het NMS-contract, voor netwerkbeheerdiensten, dat in handen was van Telindus Belgacom ICT. Anderzijds betreft het een perceel van het grootschalige Desis-raamcontract, dat betrekking heeft op kwaliteit, veiligheid en vereistenanalyse van Europese ict-systemen. Dat was gegund aan twee consortia van bedrijven en Logica.

Het NMS-contract van Telindus wordt uitgebreid van 27,9 miljoen euro naar 41,84 miljoen euro. De gevraagde extra diensten worden niet gespecificeerd. Idem voor het Desis-perceel waar de omvang van het contract oploopt van 46,85 miljoen euro naar 69,09 miljoen euro. De drie contractanten zijn het Strateqo-consortium (Trasys uit België, TXT-e-solutions, Oresys en QinetiQ), Logica en het 4T-consortium (Siemens IT Solutions and Services België, Atos Origin België, Atos Origin Integration, Thales België en BT België).

Het directoraat-generaal Informatica van de Europese Commissie [had eerder al aangekondigd] dat er later dit jaar nog enkele grote aanbestedingen zouden volgen, onder meer rond NMS II en Desis II.

Het directoraat-generaal Informatica van de Europese Commissie heeft verscheidene bestaande contracten, waaronder een deal met Telindus, uitgebreid. In een 'onderhandelingsprocedure zonder oproep tot mededinging' heeft de Europese Commissie enkele ict-contracten uitgebreid. Het gaat enerzijds om het NMS-contract, voor netwerkbeheerdiensten, dat in handen was van Telindus Belgacom ICT. Anderzijds betreft het een perceel van het grootschalige Desis-raamcontract, dat betrekking heeft op kwaliteit, veiligheid en vereistenanalyse van Europese ict-systemen. Dat was gegund aan twee consortia van bedrijven en Logica. Het NMS-contract van Telindus wordt uitgebreid van 27,9 miljoen euro naar 41,84 miljoen euro. De gevraagde extra diensten worden niet gespecificeerd. Idem voor het Desis-perceel waar de omvang van het contract oploopt van 46,85 miljoen euro naar 69,09 miljoen euro. De drie contractanten zijn het Strateqo-consortium (Trasys uit België, TXT-e-solutions, Oresys en QinetiQ), Logica en het 4T-consortium (Siemens IT Solutions and Services België, Atos Origin België, Atos Origin Integration, Thales België en BT België). Het directoraat-generaal Informatica van de Europese Commissie [had eerder al aangekondigd] dat er later dit jaar nog enkele grote aanbestedingen zouden volgen, onder meer rond NMS II en Desis II.