De Europese Unie staat op het punt een wet goed te keuren, waarin ook voor Amerikaanse bedrijven een belasting wordt voorgesteld op virtuele goederen, zoals software, muziek en videos. Over fysieke goederen, zoals boeken en cameras, die via het internet worden gekocht, wordt in Europa al BTW geheven. Daarnaast worden op dit moment al Europese bedrijven belast die virtuele goederen verkopen.Tot dusverre gold voor Amerikaanse en andere niet-Europese aanbieders een tax free-regime. Maar de Europese Unie wil daar nu verandering in brengen, omdat de Europese bedrijven onder het huidige taxregime in het nadeel zijn.De Amerikanen hebben al te kennen gegeven het niet eens te zijn met de Europese plannen. Volgens de Amerikaanse autoriteiten kunnen bedrijven die leven van de verkoop via het internet, zoals Amazon.com, door de nieuwe belastingregels in de problemen komen. De VS pleiten ervoor de besprekingen over nieuwe online taxregels onder te brengen bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), zodat wereldwijd eenzelfde online belastingregime kan worden ingevoerd.

De Europese Unie staat op het punt een wet goed te keuren, waarin ook voor Amerikaanse bedrijven een belasting wordt voorgesteld op virtuele goederen, zoals software, muziek en videos. Over fysieke goederen, zoals boeken en cameras, die via het internet worden gekocht, wordt in Europa al BTW geheven. Daarnaast worden op dit moment al Europese bedrijven belast die virtuele goederen verkopen.Tot dusverre gold voor Amerikaanse en andere niet-Europese aanbieders een tax free-regime. Maar de Europese Unie wil daar nu verandering in brengen, omdat de Europese bedrijven onder het huidige taxregime in het nadeel zijn.De Amerikanen hebben al te kennen gegeven het niet eens te zijn met de Europese plannen. Volgens de Amerikaanse autoriteiten kunnen bedrijven die leven van de verkoop via het internet, zoals Amazon.com, door de nieuwe belastingregels in de problemen komen. De VS pleiten ervoor de besprekingen over nieuwe online taxregels onder te brengen bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), zodat wereldwijd eenzelfde online belastingregime kan worden ingevoerd.