Het "Safe Harbor"-regime regelde al sinds 2000 hoe duizenden bedrijven persoonlijke gegevens over de Atlantische Oceaan heen konden transfereren met respect voor de privacy. Facebook-gebruiker Max Schrems vocht het systeem echter met succes aan. Het Hof oordeelde dat het systeem te weinig garanties bood voor de privacy van Europese burgers in de VS. Het oordeel legde een hypotheek op de rechtszekerheid van de betrokken bedrijven.

Daar moet met het "EU-US Privacy Shield" een einde aan komen. Amerikaanse bedrijven die Europese persoonsgegevens willen importeren moeten instemmen met "stevige" verplichtingen over de wijze waarop die gegevens verwerkt worden, zo meldt de Commissie. Die bedrijfsengagementen worden afdwingbaar onder Amerikaans recht en ook Europese nationale privacywaakhonden krijgen een stevige vinger in de pap.

Het oordeel van het Hof speelde zich af tegen de achtergrond van verhalen over de ongebreidelde toegang van Amerikaanse inlichtingendiensten tot persoonsgegevens. In het nieuwe kader hebben de VS volgens de Commissie voor het eerst "bindende garanties" gegeven dat de toegang van inlichtingendiensten onderworpen wordt aan "duidelijke beperkingen" en "toezichtsmechanismen". "Blinde mass surveillance" wordt uitgesloten. Met klachten zullen Europeanen terecht kunnen bij een nieuwe ombudsdienst. Ook via andere kanalen worden de beroepsmogelijkheden voor burgers overigens aanzienlijk uitgebreid.

"Dit is een sterk raamwerk voor het dataverkeer met de VS. Onze burgers kunnen gerust zijn dat hun persoonsgegevens volledig beschermd zijn en onze bedrijven hebben de rechtszekerheid die ze nodig hebben om activiteiten te ontplooien in de VS. We zullen dit nieuwe akkoord van nabij opvolgen", reageerde vicevoorzitter Andrus Ansip. Hij gaat in de komende weken nog de nationale privacycommissies consulteren. (Belga)

Het "Safe Harbor"-regime regelde al sinds 2000 hoe duizenden bedrijven persoonlijke gegevens over de Atlantische Oceaan heen konden transfereren met respect voor de privacy. Facebook-gebruiker Max Schrems vocht het systeem echter met succes aan. Het Hof oordeelde dat het systeem te weinig garanties bood voor de privacy van Europese burgers in de VS. Het oordeel legde een hypotheek op de rechtszekerheid van de betrokken bedrijven.Daar moet met het "EU-US Privacy Shield" een einde aan komen. Amerikaanse bedrijven die Europese persoonsgegevens willen importeren moeten instemmen met "stevige" verplichtingen over de wijze waarop die gegevens verwerkt worden, zo meldt de Commissie. Die bedrijfsengagementen worden afdwingbaar onder Amerikaans recht en ook Europese nationale privacywaakhonden krijgen een stevige vinger in de pap.Het oordeel van het Hof speelde zich af tegen de achtergrond van verhalen over de ongebreidelde toegang van Amerikaanse inlichtingendiensten tot persoonsgegevens. In het nieuwe kader hebben de VS volgens de Commissie voor het eerst "bindende garanties" gegeven dat de toegang van inlichtingendiensten onderworpen wordt aan "duidelijke beperkingen" en "toezichtsmechanismen". "Blinde mass surveillance" wordt uitgesloten. Met klachten zullen Europeanen terecht kunnen bij een nieuwe ombudsdienst. Ook via andere kanalen worden de beroepsmogelijkheden voor burgers overigens aanzienlijk uitgebreid."Dit is een sterk raamwerk voor het dataverkeer met de VS. Onze burgers kunnen gerust zijn dat hun persoonsgegevens volledig beschermd zijn en onze bedrijven hebben de rechtszekerheid die ze nodig hebben om activiteiten te ontplooien in de VS. We zullen dit nieuwe akkoord van nabij opvolgen", reageerde vicevoorzitter Andrus Ansip. Hij gaat in de komende weken nog de nationale privacycommissies consulteren. (Belga)