In de tekst van het Europees Parlement staan een aantal duidelijke eisen. Voortaan moeten drones met een ID-chip worden uitgerust, zodat ze sneller getraceerd kunnen worden. Zo kan in het geval van ongelukken snel achterhaald worden wie aansprakelijk is. Op die manier wil men voorvallen zoals vorig jaar in Heathrow vermijden. Toen werd een botsing tussen een drone en een bemand vliegtuig maar net vermeden. De eigenaar van de drone kon niet getraceerd worden.

Anderzijds moet de zogenaamde 'detect and avoid'-technologie ervoor zorgen dat drones elkaar en andere bemande vliegtuigen kunnen ontwijken. Dezelfde technologie kan worden aangewend om dichtbevolkte gebieden, no-flyzones zoals luchthavens, kerncentrales en andere kritieke infrastructuur in rekening te brengen. Wie drones voor professionele doeleinden gebruikt, moet over een vergunning beschikken en verplicht een opleiding volgen.

Privacy

Tot nu toe bestonden er geen duidelijke Europese richtlijnen inzake de veiligheid van onbemande vliegtuigjes. Toch was dit volgens het Europees Parlement uiterst noodzakelijk want uit cijfers blijkt dat tegen 2024 drones tien procent van het marktaanbod in de luchtvaartindustrie zullen uitmaken. Dat is goed voor de opbrengst van vijftien biljoen euro per jaar.

Ivo Belet (CD&V), die in de transportcommissie van het Europees Parlement zetelt, legt uit dat het de bedoeling is de sector alle kansen te geven en niet in een "bureaucratisch carcan" te steken. "Maar de veiligheid primeert. Een uniform Europees kader moet ervoor zorgen dat drones overal op een veilige manier gebruikt worden en geen gevaar betekenen voor de burgerluchtvaart. Tegelijk moet een wettelijk kader de privacy garanderen." Eerder stelde het Europees Parlement al regels op inzake privacy. Zo mag een drone niet zomaar foto's maken als je ligt te zonnebaden in je tuin.

Filmindustrie

Het is vooral het commerciële gebruik van drones dat aan een opmars bezig is. Zo worden de vliegtuigjes onder meer gebruikt in de landbouw om gewassen te besproeien. Maar ook in de filmindustrie en bij het controleren van landsgrenzen worden de technologische 'speeltjes' duchtig gebruikt.

In totaal stemden 581 Europees Parlementsleden voor, 31 tegen en 21 parlementsleden onthielden zich van de stemming. In september kreeg het document al goedkeuring van de vervoerscommissie. (Belga/MVM)

In de tekst van het Europees Parlement staan een aantal duidelijke eisen. Voortaan moeten drones met een ID-chip worden uitgerust, zodat ze sneller getraceerd kunnen worden. Zo kan in het geval van ongelukken snel achterhaald worden wie aansprakelijk is. Op die manier wil men voorvallen zoals vorig jaar in Heathrow vermijden. Toen werd een botsing tussen een drone en een bemand vliegtuig maar net vermeden. De eigenaar van de drone kon niet getraceerd worden. Anderzijds moet de zogenaamde 'detect and avoid'-technologie ervoor zorgen dat drones elkaar en andere bemande vliegtuigen kunnen ontwijken. Dezelfde technologie kan worden aangewend om dichtbevolkte gebieden, no-flyzones zoals luchthavens, kerncentrales en andere kritieke infrastructuur in rekening te brengen. Wie drones voor professionele doeleinden gebruikt, moet over een vergunning beschikken en verplicht een opleiding volgen. Tot nu toe bestonden er geen duidelijke Europese richtlijnen inzake de veiligheid van onbemande vliegtuigjes. Toch was dit volgens het Europees Parlement uiterst noodzakelijk want uit cijfers blijkt dat tegen 2024 drones tien procent van het marktaanbod in de luchtvaartindustrie zullen uitmaken. Dat is goed voor de opbrengst van vijftien biljoen euro per jaar. Ivo Belet (CD&V), die in de transportcommissie van het Europees Parlement zetelt, legt uit dat het de bedoeling is de sector alle kansen te geven en niet in een "bureaucratisch carcan" te steken. "Maar de veiligheid primeert. Een uniform Europees kader moet ervoor zorgen dat drones overal op een veilige manier gebruikt worden en geen gevaar betekenen voor de burgerluchtvaart. Tegelijk moet een wettelijk kader de privacy garanderen." Eerder stelde het Europees Parlement al regels op inzake privacy. Zo mag een drone niet zomaar foto's maken als je ligt te zonnebaden in je tuin. Het is vooral het commerciële gebruik van drones dat aan een opmars bezig is. Zo worden de vliegtuigjes onder meer gebruikt in de landbouw om gewassen te besproeien. Maar ook in de filmindustrie en bij het controleren van landsgrenzen worden de technologische 'speeltjes' duchtig gebruikt. In totaal stemden 581 Europees Parlementsleden voor, 31 tegen en 21 parlementsleden onthielden zich van de stemming. In september kreeg het document al goedkeuring van de vervoerscommissie. (Belga/MVM)