Vergeet de vorige Europese kaderprogramma's voor innovatie, Horizon 2020 is het nieuwe vehikel van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te stimuleren. Het nieuwe, eengemaakte programma omvat een pot van liefst 80 miljard euro.

Het doel van Horizon 2020 is volgens de Europese Commissie vooral om de Europese financiering van onderzoek en innovatie eenvoudiger, vlotter en efficiënter te maken. Dat door de bureaucratische rompslomp te verminderen via vereenvoudigde regels en procedures. Zo komt er één vast tarief voor indirecte kosten en zullen er slechts twee financieringspercentages zijn, respectievelijk voor onderzoeksactiviteiten en marktnabije activiteiten. Er komt ook één centraal toegangspunt voor deelnemers, er zal minderpapierwerk nodig zijn bij het voorbereiden van voorstellen en er zullen geen onnodige controles en audits vereist zijn. Op die manier moet de termijn voor de uitkering van de subsidie kunnen worden teruggebracht tot gemiddeld 100 dagen.

Met het geld van Horizon 2020 moeten drie belangrijke doelstellingen bereikt worden, klinkt het in de officiële communicatie: Europa moet op wetenschappelijk vlak uitblinken, Europa moet een aantrekkelijkere regio worden voor bedrijven (ook kmo's) om te investeren in r&d en technologie, en met het geld moeten tenslotte ook specifieke maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt (vb. vraagstukken rond gezondheidszorg, energie, landbouw, transport en dies meer).

Als deel van Horizon 2020 wordt er ook 2,8 miljard euro uitgetrokken voor het Europese Instituut voor innovatie en technologie, kortweg EIT. Die structuur verbindt universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven in zogenaamde kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's). Vandaag zijn er zo 3, één rond ict, één rond klimaat en één rond innovatieve energie. In de periode 2014-2020 zouden er nog 6 KIG's moeten bijkomen. In een eerste golf gaat het over KIG's rond 'gezond leven en actief ouder worden', 'voedsel' en 'grondstoffen. Een tweede golf zal KIG's omvatten rond 'industrie met hoge toegevoegde waarde', 'veiligheid' en 'mobiliteit'.

Vergeet de vorige Europese kaderprogramma's voor innovatie, Horizon 2020 is het nieuwe vehikel van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te stimuleren. Het nieuwe, eengemaakte programma omvat een pot van liefst 80 miljard euro. Het doel van Horizon 2020 is volgens de Europese Commissie vooral om de Europese financiering van onderzoek en innovatie eenvoudiger, vlotter en efficiënter te maken. Dat door de bureaucratische rompslomp te verminderen via vereenvoudigde regels en procedures. Zo komt er één vast tarief voor indirecte kosten en zullen er slechts twee financieringspercentages zijn, respectievelijk voor onderzoeksactiviteiten en marktnabije activiteiten. Er komt ook één centraal toegangspunt voor deelnemers, er zal minderpapierwerk nodig zijn bij het voorbereiden van voorstellen en er zullen geen onnodige controles en audits vereist zijn. Op die manier moet de termijn voor de uitkering van de subsidie kunnen worden teruggebracht tot gemiddeld 100 dagen. Met het geld van Horizon 2020 moeten drie belangrijke doelstellingen bereikt worden, klinkt het in de officiële communicatie: Europa moet op wetenschappelijk vlak uitblinken, Europa moet een aantrekkelijkere regio worden voor bedrijven (ook kmo's) om te investeren in r&d en technologie, en met het geld moeten tenslotte ook specifieke maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt (vb. vraagstukken rond gezondheidszorg, energie, landbouw, transport en dies meer). Als deel van Horizon 2020 wordt er ook 2,8 miljard euro uitgetrokken voor het Europese Instituut voor innovatie en technologie, kortweg EIT. Die structuur verbindt universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven in zogenaamde kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's). Vandaag zijn er zo 3, één rond ict, één rond klimaat en één rond innovatieve energie. In de periode 2014-2020 zouden er nog 6 KIG's moeten bijkomen. In een eerste golf gaat het over KIG's rond 'gezond leven en actief ouder worden', 'voedsel' en 'grondstoffen. Een tweede golf zal KIG's omvatten rond 'industrie met hoge toegevoegde waarde', 'veiligheid' en 'mobiliteit'.