Europa test vandaag de verdediging tegen cyberaanvallen in het kader van de 'Cyber Europe 2010', een pan-Europese aanvalssimulatie.

Alle Europese lidstaten en drie EFTA landen - samen goed voor 70 deelnemende organisaties - nemen vandaag deel aan een simulatieoefening van een cyberaanval tegen Europa, in het kader van het CIIP Action Plan (Critical Information Infrastructure Protection). Het scenario plant incidenten waardoor de internetverbindingen tussen de landen geleidelijk onbeschikbaar worden, wat tot het rerouten van het internetverkeer noopt. Elk land zal achtereenvolgens doorheen de dag het 'slachtoffer' worden van deze 'aanval'.

Het doel van de oefening is het testen en op termijn verbeteren van de communicatie en coordinatie tussen de verschillende landen. Het betreft een 'table top exercise', dus zonder operationeel ingrijpen in het internetverkeer. In deze eerste oefening worden tevens geen bedrijven of privéorganisaties betrokken, omdat dit voor een bijkomende complexiteit zou zorgen. Op termijn kan dat veranderen, terwijl de Europese landen worden aangemoedigd nationale oefeningen te organiseren.

Neelie Kroes, Europees Commissielid verantwoordelijk voor de digitale agenda in Europa, ziet deze "oefening voor het testen van Europa's paraatheid tegen cyberaanvallen als een belangrijke eerste stap naar een betere samenwerking rond mogelijke online dreigingen tegen de noodzakelijke infrastructuur. Zo kunnen burgers en bedrijven zich online veilig en beveiligd voelen."

Over de oefening van vandaag wordt begin volgend jaar een rapport gepubliceerd en kunnen de deelnemende landen in workshops hun ervaringen delen en terugkoppelen. Tevens zal worden gesproken over een roadmap van toekomstige oefeningen en hun scenario's. Zo zal EuroCybex, een Europees project, volgend jaar voor een oefening zorgen.

De oefening van vandaag werd gecreëerd door experts uit onder meer Groot Brittanniê, Frankrijk, Italië en Hongarije, met de hulp van Europa's Joint Research Center en het Europese security-agentschap ENISA. Dat laatste verzorgde ook het hoofdkwartier van de oefening in Athene.

Europa test vandaag de verdediging tegen cyberaanvallen in het kader van de 'Cyber Europe 2010', een pan-Europese aanvalssimulatie. Alle Europese lidstaten en drie EFTA landen - samen goed voor 70 deelnemende organisaties - nemen vandaag deel aan een simulatieoefening van een cyberaanval tegen Europa, in het kader van het CIIP Action Plan (Critical Information Infrastructure Protection). Het scenario plant incidenten waardoor de internetverbindingen tussen de landen geleidelijk onbeschikbaar worden, wat tot het rerouten van het internetverkeer noopt. Elk land zal achtereenvolgens doorheen de dag het 'slachtoffer' worden van deze 'aanval'. Het doel van de oefening is het testen en op termijn verbeteren van de communicatie en coordinatie tussen de verschillende landen. Het betreft een 'table top exercise', dus zonder operationeel ingrijpen in het internetverkeer. In deze eerste oefening worden tevens geen bedrijven of privéorganisaties betrokken, omdat dit voor een bijkomende complexiteit zou zorgen. Op termijn kan dat veranderen, terwijl de Europese landen worden aangemoedigd nationale oefeningen te organiseren. Neelie Kroes, Europees Commissielid verantwoordelijk voor de digitale agenda in Europa, ziet deze "oefening voor het testen van Europa's paraatheid tegen cyberaanvallen als een belangrijke eerste stap naar een betere samenwerking rond mogelijke online dreigingen tegen de noodzakelijke infrastructuur. Zo kunnen burgers en bedrijven zich online veilig en beveiligd voelen." Over de oefening van vandaag wordt begin volgend jaar een rapport gepubliceerd en kunnen de deelnemende landen in workshops hun ervaringen delen en terugkoppelen. Tevens zal worden gesproken over een roadmap van toekomstige oefeningen en hun scenario's. Zo zal EuroCybex, een Europees project, volgend jaar voor een oefening zorgen. De oefening van vandaag werd gecreëerd door experts uit onder meer Groot Brittanniê, Frankrijk, Italië en Hongarije, met de hulp van Europa's Joint Research Center en het Europese security-agentschap ENISA. Dat laatste verzorgde ook het hoofdkwartier van de oefening in Athene.