Over de 5G-netwerken is al veel inkt gevloeid. In België slaagde het Overlegcomité er begin dit jaar niet in een akkoord te vinden over de licenties voor dat supersnelle mobiele internet omdat er discussie bestaat over de verdeling van de opbrengsten van de veilingen van zulke licenties. De uitrol van 5G zou daardoor ten vroegste voor volgend jaar zijn.

Tegelijk bestaat er discussie over de veiligheid van 5G-netwerken. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zullen Huawei en andere Chinese operatoren niet kunnen meedoen aan de openbare aanbestedingen voor de bouw van de apparatuur die nodig is voor 5G. Er wordt gevreesd dat die Chinese apparatuur gebruikt zal worden voor spionage. De Europese Commissie geeft geen gehoor aan de Amerikaanse oproep om Huawei en co. te bannen, maar vraagt de lidstaten wel de noodzakelijke veiligheidsscreenings uit te voeren van hun toekomstige infrastructuur.

Elk land moet zijn huiswerk doen

Elke lidstaat moet tegen 30 juni een nationale risicobeoordeling maken, die ten laatste op 15 juli aan de Commissie moet worden doorgespeeld. "Verschillende risicofactoren moeten in rekening worden gebracht, zoals technische risico's en risico's verbonden aan het gedrag van leveranciers en operatoren, inclusief die van derde landen", zegt de Commissie.

De lidstaten behouden wel het recht om bedrijven van hun markt uit te sluiten om redenen van nationale veiligheid, "als ze niet beantwoorden aan de nationale standaarden en het juridische kader". De informatie van de 28 lidstaten - of 27, als de brexit zal hebben plaatsgevonden - zal met de Commissie en het Europees Agentschap voor Cyberveiligheid tegen oktober in een Europese risicobeoordeling worden gegoten. Die moet op 1 oktober klaar zijn.

Andrus Ansip, als Europees commissaris voor de Digitale Eenheidsmarkt, zegt dat "5G-technologie onze economie en onze samenleving zal transformeren en mensen en bedrijven massaal veel mogelijkheden zal bieden". "Maar we kunnen niet aanvaarden dat dit gebeurt zonder dat volledige veiligheid verzekerd is. Het is essentieel dat de 5G-infrastructuur in de EU veerkrachtig is en bestand tegen techniche en juridische achterpoortjes."

Over de 5G-netwerken is al veel inkt gevloeid. In België slaagde het Overlegcomité er begin dit jaar niet in een akkoord te vinden over de licenties voor dat supersnelle mobiele internet omdat er discussie bestaat over de verdeling van de opbrengsten van de veilingen van zulke licenties. De uitrol van 5G zou daardoor ten vroegste voor volgend jaar zijn. Tegelijk bestaat er discussie over de veiligheid van 5G-netwerken. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zullen Huawei en andere Chinese operatoren niet kunnen meedoen aan de openbare aanbestedingen voor de bouw van de apparatuur die nodig is voor 5G. Er wordt gevreesd dat die Chinese apparatuur gebruikt zal worden voor spionage. De Europese Commissie geeft geen gehoor aan de Amerikaanse oproep om Huawei en co. te bannen, maar vraagt de lidstaten wel de noodzakelijke veiligheidsscreenings uit te voeren van hun toekomstige infrastructuur.Elke lidstaat moet tegen 30 juni een nationale risicobeoordeling maken, die ten laatste op 15 juli aan de Commissie moet worden doorgespeeld. "Verschillende risicofactoren moeten in rekening worden gebracht, zoals technische risico's en risico's verbonden aan het gedrag van leveranciers en operatoren, inclusief die van derde landen", zegt de Commissie. De lidstaten behouden wel het recht om bedrijven van hun markt uit te sluiten om redenen van nationale veiligheid, "als ze niet beantwoorden aan de nationale standaarden en het juridische kader". De informatie van de 28 lidstaten - of 27, als de brexit zal hebben plaatsgevonden - zal met de Commissie en het Europees Agentschap voor Cyberveiligheid tegen oktober in een Europese risicobeoordeling worden gegoten. Die moet op 1 oktober klaar zijn. Andrus Ansip, als Europees commissaris voor de Digitale Eenheidsmarkt, zegt dat "5G-technologie onze economie en onze samenleving zal transformeren en mensen en bedrijven massaal veel mogelijkheden zal bieden". "Maar we kunnen niet aanvaarden dat dit gebeurt zonder dat volledige veiligheid verzekerd is. Het is essentieel dat de 5G-infrastructuur in de EU veerkrachtig is en bestand tegen techniche en juridische achterpoortjes."