"Vele gegevens die nodig zijn om criminelen op te sporen zijn opgeslagen in de Verenigde Staten of bij Amerikaanse bedrijven. Het is tijd om te werken aan een uitgebreid akkoord met de Verenigde Staten om de toegang van onze ordehandhavers tot deze bewijzen te versnellen", zo kondigde eurocommissaris voor Justitie Vera Jourova dinsdag aan.

Het verkrijgen van digitaal bewijsmateriaal via een traditioneel verzoek om wederzijdse rechtshulp neemt gemiddeld al gauw tien maanden in beslag. Europese politie en gerecht richten zich daarom vaak rechtstreeks tot de providers, maar die samenwerking verloopt op vrijwillige basis en 'case by case'. De Amerikaanse wetgeving laat hen ook niet steeds toe om rechtstreeks in te gaan op Europese verzoeken om digitale content.

Van tien maanden naar tien dagen

De Commissie verzoekt de lidstaten daarom om een onderhandelingsmandaat. Zo'n akkoord met de VS zou de gemiddelde termijn voor de aanlevering van digitale data kunnen inkorten tot tien dagen, zo maakte ze zich sterk. Dan zouden beide partijen ook precies kunnen vastleggen welke gegevens precies toegankelijk zijn, en hoe tegelijkertijd de privacy kan beschermd worden.

Volgens cijfers van de Commissie hebben speurders in 85 procent van alle onderzoek nood aan digitale bewijzen. In tweederde van deze zaken moeten ze om bewijsmateriaal verzoeken bij providers in een ander land. De grootste providers bevinden zich uiteraard in de Verenigde Staten. Het aantal verzoeken aan de belangrijkste providers is de voorbije vijf jaar met 84 procent gestegen.

Eind vorig jaar bereikten de Europese ministers al een akkoord over de toegang tot digitale data binnen de EU. Ze roepen een zogenaamd Europees bevel tot overlegging in het leven. Via zo'n bevel kunnen de autoriteiten zich rechtstreeks wenden tot een provider in een andere lidstaat met een verzoek om digitaal bewijsmateriaal. De provider moet die info binnen 10 dagen aanleveren. De ministers moeten daarover wel nog een akkoord bereiken met het Europees Parlement.

"Vele gegevens die nodig zijn om criminelen op te sporen zijn opgeslagen in de Verenigde Staten of bij Amerikaanse bedrijven. Het is tijd om te werken aan een uitgebreid akkoord met de Verenigde Staten om de toegang van onze ordehandhavers tot deze bewijzen te versnellen", zo kondigde eurocommissaris voor Justitie Vera Jourova dinsdag aan. Het verkrijgen van digitaal bewijsmateriaal via een traditioneel verzoek om wederzijdse rechtshulp neemt gemiddeld al gauw tien maanden in beslag. Europese politie en gerecht richten zich daarom vaak rechtstreeks tot de providers, maar die samenwerking verloopt op vrijwillige basis en 'case by case'. De Amerikaanse wetgeving laat hen ook niet steeds toe om rechtstreeks in te gaan op Europese verzoeken om digitale content. De Commissie verzoekt de lidstaten daarom om een onderhandelingsmandaat. Zo'n akkoord met de VS zou de gemiddelde termijn voor de aanlevering van digitale data kunnen inkorten tot tien dagen, zo maakte ze zich sterk. Dan zouden beide partijen ook precies kunnen vastleggen welke gegevens precies toegankelijk zijn, en hoe tegelijkertijd de privacy kan beschermd worden. Volgens cijfers van de Commissie hebben speurders in 85 procent van alle onderzoek nood aan digitale bewijzen. In tweederde van deze zaken moeten ze om bewijsmateriaal verzoeken bij providers in een ander land. De grootste providers bevinden zich uiteraard in de Verenigde Staten. Het aantal verzoeken aan de belangrijkste providers is de voorbije vijf jaar met 84 procent gestegen. Eind vorig jaar bereikten de Europese ministers al een akkoord over de toegang tot digitale data binnen de EU. Ze roepen een zogenaamd Europees bevel tot overlegging in het leven. Via zo'n bevel kunnen de autoriteiten zich rechtstreeks wenden tot een provider in een andere lidstaat met een verzoek om digitaal bewijsmateriaal. De provider moet die info binnen 10 dagen aanleveren. De ministers moeten daarover wel nog een akkoord bereiken met het Europees Parlement.