De vertragingen komen niet zozeer door de leveranciers maar vooral door veranderingen onderweg in de scope van de projecten, te weinig geld en stroperige besluitvorming. Europese landen hebben ook te weinig budget voorzien om de uitrol mee te ondersteunen, wat ook een van de belangrijke redenen is waarom het fout loopt. De Europese Commissie heeft volgens de controleurs dan weer onvoldoende gerapporteerd over alle problemen.
...