Het voorstel voor de Europese richtlijn over de bewaring van gegevens die afkomstig zijn uit elektronische communicatie ondervindt almaar hevigere tegenstand van verscheidene organisaties. Die zien er een bedreiging van de privacy in. De FFII Foundation for a Free Information Infrastructure), dat al in volle strijd is tegen het softwareoctrooi, stelt een wetsontwerp aan de kaak dat ingaat tegen de Europese traditie van de burgerlijke vrijheden en dat, aldus de vereniging, zelfs de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens schendt. "Dat wetsontwerp doet de oude Sovjet-spionnen groentjes lijken," meent Pieter Hintjens, de nieuwe (Belgische) voorzitter van de FFII.Andere verenigingen zoals EDRI (European Digital Rights), gesteund door ISP's zoals het Nederlandse XS4ALL, hebben al een petitie gelanceerd tegen een dergelijke wetgeving. De FFII meent dat de Commissie de wet op 13 december zou kunnen goedkeuren. De vereniging nodigt de burgers uit om druk uit te oefenen, vóór "personal privacy becomes history".Het voorstel van de Commissie verplicht de telecomoperatoren en de ISP's om alle communicatiegegevens een jaar te bewaren, buiten de elektronische communicatie die voornamelijk gebruik maakt van een IP-protocol. Voor die laatste zal de bewaringsperiode 6 maanden zijn. Het voorstel kan rekenen op de steun van het Britse voorzitterschap, dat meent dat een dergelijke gegevensbewaring nodig is om efficiënt te kunnen strijden tegen het terrorisme.Een Europese parlementscommissie heeft dat wetsvoorstel op 24 november goedgekeurd, maar wel met enkele amendementen om de privacy te vrijwaren. Concreet zouden de gerechtelijke autoriteiten enkel mogen weten wie naar wie gebeld heeft, op welk moment en vanwaar de boodschap afkomstig was, of het nu telefoon, internet of sms was. Theoretisch (maar is dat ook te realiseren in de praktijk?) zou de wet niet toegepast worden op de inhoud van de informatie. Twistappel blijft de facto het doel van zo'n richtlijn: een aantal parlementsleden menen dat de bewaring van gegevens moet dienen in zeer specifieke gevallen, voor zware inbreuken, maar dat het niet mag dienen voor misdaadpreventie in het algemeen. Het concept preventie wordt te vaag geacht en zou kunnen leiden tot misbruiken. Afwachten welk compromis voortkomt uit die verschillende standpunten.

Het voorstel voor de Europese richtlijn over de bewaring van gegevens die afkomstig zijn uit elektronische communicatie ondervindt almaar hevigere tegenstand van verscheidene organisaties. Die zien er een bedreiging van de privacy in. De FFII Foundation for a Free Information Infrastructure), dat al in volle strijd is tegen het softwareoctrooi, stelt een wetsontwerp aan de kaak dat ingaat tegen de Europese traditie van de burgerlijke vrijheden en dat, aldus de vereniging, zelfs de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens schendt. "Dat wetsontwerp doet de oude Sovjet-spionnen groentjes lijken," meent Pieter Hintjens, de nieuwe (Belgische) voorzitter van de FFII.Andere verenigingen zoals EDRI (European Digital Rights), gesteund door ISP's zoals het Nederlandse XS4ALL, hebben al een petitie gelanceerd tegen een dergelijke wetgeving. De FFII meent dat de Commissie de wet op 13 december zou kunnen goedkeuren. De vereniging nodigt de burgers uit om druk uit te oefenen, vóór "personal privacy becomes history".Het voorstel van de Commissie verplicht de telecomoperatoren en de ISP's om alle communicatiegegevens een jaar te bewaren, buiten de elektronische communicatie die voornamelijk gebruik maakt van een IP-protocol. Voor die laatste zal de bewaringsperiode 6 maanden zijn. Het voorstel kan rekenen op de steun van het Britse voorzitterschap, dat meent dat een dergelijke gegevensbewaring nodig is om efficiënt te kunnen strijden tegen het terrorisme.Een Europese parlementscommissie heeft dat wetsvoorstel op 24 november goedgekeurd, maar wel met enkele amendementen om de privacy te vrijwaren. Concreet zouden de gerechtelijke autoriteiten enkel mogen weten wie naar wie gebeld heeft, op welk moment en vanwaar de boodschap afkomstig was, of het nu telefoon, internet of sms was. Theoretisch (maar is dat ook te realiseren in de praktijk?) zou de wet niet toegepast worden op de inhoud van de informatie. Twistappel blijft de facto het doel van zo'n richtlijn: een aantal parlementsleden menen dat de bewaring van gegevens moet dienen in zeer specifieke gevallen, voor zware inbreuken, maar dat het niet mag dienen voor misdaadpreventie in het algemeen. Het concept preventie wordt te vaag geacht en zou kunnen leiden tot misbruiken. Afwachten welk compromis voortkomt uit die verschillende standpunten.