De Europese Commissie start een twee maand durende openbare raadpleging over de werking en de gevolgen van de verordening rond roamingtarieven die sinds eind juni vorig jaar van kracht is. Bedoeling is om onder meer na te gaan of ook voor dataroamingdiensten en sms'jes een prijslimiet kan ingevoerd worden.

Op 30 juni 2007 trad een verordening in werking die operatoren verplicht om een 'eurotarief' aan te bieden voor gsm-oproepen in een andere lidstaat (roaming) en die tariefplafonds invoerde. De openbare raadpleging die de Commissie nu start, moet helpen duidelijk maken of ook voor dataroamingdiensten en sms een dergelijk reglement nodig is.

De Commissie roept daarom op dat operatoren, belanghebbende bedrijven of consumentenorganisaties hun opmerkingen kenbaar maken. De Commissie hoopt daarnaast ook antwoorden te krijgen over specifieke vraagstukken zoals onbedoelde roaming in grensstreken en de impact van de verordening voor met name de kleinere operatoren en de invlied op de binnenlandse prijzen. Het huidig roamingreglement is beperkt tot spraaktelefonie en geldt in principe tot 30 juni 2010, al kan de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad voorstellen om de geldigheidsduur te verlengen. Opmerkingen insturen kan tot 2 juli via een mailtje naar infso-roaming@ec.europa.eu.

De Europese Commissie start een twee maand durende openbare raadpleging over de werking en de gevolgen van de verordening rond roamingtarieven die sinds eind juni vorig jaar van kracht is. Bedoeling is om onder meer na te gaan of ook voor dataroamingdiensten en sms'jes een prijslimiet kan ingevoerd worden. Op 30 juni 2007 trad een verordening in werking die operatoren verplicht om een 'eurotarief' aan te bieden voor gsm-oproepen in een andere lidstaat (roaming) en die tariefplafonds invoerde. De openbare raadpleging die de Commissie nu start, moet helpen duidelijk maken of ook voor dataroamingdiensten en sms een dergelijk reglement nodig is. De Commissie roept daarom op dat operatoren, belanghebbende bedrijven of consumentenorganisaties hun opmerkingen kenbaar maken. De Commissie hoopt daarnaast ook antwoorden te krijgen over specifieke vraagstukken zoals onbedoelde roaming in grensstreken en de impact van de verordening voor met name de kleinere operatoren en de invlied op de binnenlandse prijzen. Het huidig roamingreglement is beperkt tot spraaktelefonie en geldt in principe tot 30 juni 2010, al kan de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad voorstellen om de geldigheidsduur te verlengen. Opmerkingen insturen kan tot 2 juli via een mailtje naar infso-roaming@ec.europa.eu.