Op deelplatforms bieden mensen voor een tijdje het gebruik van hun woning, auto, gereedschap of andere goederen of diensten aan. Sinds hun opkomst hebben nationale en lokale overheden met een lappendeken van uiteenlopende regels gereageerd, zo stelt de Commissie vast. Die gefragmenteerde aanpak van de deeleconomie leidt volgens haar tot onzekerheid op de markt en kan een belemmering vormen voor innovatie en jobcreatie.

Verbieden mag volgens de Commissie slechts "een uiterste maatregel" vormen. Er moeten dan ook geen vergunnings- of licentievoorwaarden gesteld worden indien platforms enkel bemiddelen tussen aanbieders en consumenten. De lidstaten moeten daarbij een onderscheid maken tussen particulieren die af en toe een dienst aanbieden en professionele aanbieders, bijvoorbeeld door drempels te bepalen op basis van de omvang van de activiteit.

Deelplatforms kunnen ook vrijgesteld worden van aansprakelijkheid voor informatie die zij opslaan namens de aanbieders, maar niet voor diensten die ze zelf aanbieden, zoals betalingsdiensten. Tegelijkertijd moeten de lidstaten consumenten een hoog beschermingsniveau tegen oneerlijke handelspraktijken bieden, maar "zonder dat onevenredige verplichtingen worden opgelegd aan particulieren die slechts incidenteel diensten verlenen".

Of iemand als werknemer van een platform kan beschouwd worden, is een zaak voor het nationale arbeidsrecht. Lidstaten kunnen daarbij tal van criteria aanwenden, zoals de aard van het werk of de beloning. Zeker is wel dat dienstverleners en platforms in de deeleconomie net als andere marktdeelnemers ook belastingen moeten betalen.

Minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo is opgetogen over de visie van de Commissie. De Belgische fiscale regeling, die nog voor het zomerreces wordt besproken in de Kamer, omvat een laag fiscaal tarief van 10 procent voor dienstverleners die niet meer dan 5.000 euro verdienen met hun activiteit. Airbnb en andere platforms voor de verhuur van onroerend goed vallen wel niet onder de regeling. "De Europese Commissie kiest duidelijk voor een innovatieve en toekomstgerichte aanpak van de deeleconomie. Ook België zit op dat spoor."

(Belga/WK)

Op deelplatforms bieden mensen voor een tijdje het gebruik van hun woning, auto, gereedschap of andere goederen of diensten aan. Sinds hun opkomst hebben nationale en lokale overheden met een lappendeken van uiteenlopende regels gereageerd, zo stelt de Commissie vast. Die gefragmenteerde aanpak van de deeleconomie leidt volgens haar tot onzekerheid op de markt en kan een belemmering vormen voor innovatie en jobcreatie. Verbieden mag volgens de Commissie slechts "een uiterste maatregel" vormen. Er moeten dan ook geen vergunnings- of licentievoorwaarden gesteld worden indien platforms enkel bemiddelen tussen aanbieders en consumenten. De lidstaten moeten daarbij een onderscheid maken tussen particulieren die af en toe een dienst aanbieden en professionele aanbieders, bijvoorbeeld door drempels te bepalen op basis van de omvang van de activiteit. Deelplatforms kunnen ook vrijgesteld worden van aansprakelijkheid voor informatie die zij opslaan namens de aanbieders, maar niet voor diensten die ze zelf aanbieden, zoals betalingsdiensten. Tegelijkertijd moeten de lidstaten consumenten een hoog beschermingsniveau tegen oneerlijke handelspraktijken bieden, maar "zonder dat onevenredige verplichtingen worden opgelegd aan particulieren die slechts incidenteel diensten verlenen". Of iemand als werknemer van een platform kan beschouwd worden, is een zaak voor het nationale arbeidsrecht. Lidstaten kunnen daarbij tal van criteria aanwenden, zoals de aard van het werk of de beloning. Zeker is wel dat dienstverleners en platforms in de deeleconomie net als andere marktdeelnemers ook belastingen moeten betalen. Minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo is opgetogen over de visie van de Commissie. De Belgische fiscale regeling, die nog voor het zomerreces wordt besproken in de Kamer, omvat een laag fiscaal tarief van 10 procent voor dienstverleners die niet meer dan 5.000 euro verdienen met hun activiteit. Airbnb en andere platforms voor de verhuur van onroerend goed vallen wel niet onder de regeling. "De Europese Commissie kiest duidelijk voor een innovatieve en toekomstgerichte aanpak van de deeleconomie. Ook België zit op dat spoor."(Belga/WK)