Betekent de vraag naar Indische it'ers een soort "sociale dumping, die de jobs van de te duur geworden Belgische informatici hypothekeert? Of is het een absolute noodzaak voor bedrijven die concurrentieel willen blijven te midden van de bloedarmoede onder it-specialisten? We volgden de voorbije dagen hieromtrent het [conflict] tussen de vakbonden en Agoria.Als de Europese Commissie haar projecten ten uitvoer brengt, zal teruggrijpen naar niet-Europese werkkrachten in elk geval gemakkelijker worden. De Commissie merkt op dat de schaarste aan gekwalificeerde arbeidskrachten, die al zichtbaar is in enkele sectoren waaronder de ict, enkel nog zal versterken omwille van de natuurlijke aangroei van de bevolking. Zelfs na gepreciseerd te hebben dat de schaarstekwestie eerst moet opgelost worden door beroep te doen op arbeidskrachten van binnen de EU, stelt de Commissie een actieprogramma voor over legale immigratie. Een van de doelen ervan is de toelatingsprocedures van niet-EU-werknemers te vergemakkelijken en te standaardiseren. De lidstaten zullen zelf de mogelijkheid hebben de volumes te bepalen van immigrerende arbeidskrachten door middel van een soort "green card". De eerste initiatieven daaromtrent worden pas verwacht voor 2007.

Betekent de vraag naar Indische it'ers een soort "sociale dumping, die de jobs van de te duur geworden Belgische informatici hypothekeert? Of is het een absolute noodzaak voor bedrijven die concurrentieel willen blijven te midden van de bloedarmoede onder it-specialisten? We volgden de voorbije dagen hieromtrent het [conflict] tussen de vakbonden en Agoria.Als de Europese Commissie haar projecten ten uitvoer brengt, zal teruggrijpen naar niet-Europese werkkrachten in elk geval gemakkelijker worden. De Commissie merkt op dat de schaarste aan gekwalificeerde arbeidskrachten, die al zichtbaar is in enkele sectoren waaronder de ict, enkel nog zal versterken omwille van de natuurlijke aangroei van de bevolking. Zelfs na gepreciseerd te hebben dat de schaarstekwestie eerst moet opgelost worden door beroep te doen op arbeidskrachten van binnen de EU, stelt de Commissie een actieprogramma voor over legale immigratie. Een van de doelen ervan is de toelatingsprocedures van niet-EU-werknemers te vergemakkelijken en te standaardiseren. De lidstaten zullen zelf de mogelijkheid hebben de volumes te bepalen van immigrerende arbeidskrachten door middel van een soort "green card". De eerste initiatieven daaromtrent worden pas verwacht voor 2007.