Vandaag wordt een campagne ('bewaarjeprivacy') gelanceerd tegen de omzetting van de Europese richtlijn rond dataretentie in Belgische wetgeving.

We [schreven al in juli] dat de Liga voor Mensenrechten, de orde van Vlaamse en Franstalige Balies en de Vereniging voor Telecom- en Internetklanten (Tik) in het najaar een campagne zou lanceren tegen de omzetting van de Europese richtlijn over dataretentie in Belgische wetgeving. Dat is vandaag effectief het geval.

Die dataretentierichtlijn is gericht op het bestrijden van criminaliteit. Daardoor moeten providers alle 'verkeersgegevens' van hun klanten (alle info over de lengte, de locatie en het tijdstip van een telefoongesprek, maar ook de precieze datum en de grootte van sms'jes en e-mails) tussen de zes maanden en de twee jaar bijhouden.

De organisaties die het protest tegen die richtlijn organiseren, vrezen vooral voor de privacy van de burgers. "Er bestaan vele technische omwegen om deze controle te omzeilen, waardoor de daders meestal buiten schot blijven", zegt Rudi Vansnick, voorzitter van Tik en de vereniging van internetprofessionals Isoc Belgium, in een officiële mededeling. "En net daarvoor zou de burger moeten opdraaien. Met het bewaren van alle communicatie gegevens kan de overheid desgevallend ook andere elementen van het gedrag van de burger controleren, zonder dat er een criminele actie heeft plaats gehad." Ook wordt gevreesd voor hogere kosten voor de consument. "Immers iemand zal de kosten van opslaan en bewaren van deze gegevens voor z'n rekening moeten nemen."

De website [bewaarjeprivacy.be] zal vooral bestaan uit een petitie, die moet dienen als drukkingsmiddel "om de Belgische politici te weerhouden een wet goed te keuren die enkel beoogt om de burger te treffen en slechts in beperkte mate de criminaliteit zal bestrijden", aldus nog Vansnick.

Vandaag wordt een campagne ('bewaarjeprivacy') gelanceerd tegen de omzetting van de Europese richtlijn rond dataretentie in Belgische wetgeving. We [schreven al in juli] dat de Liga voor Mensenrechten, de orde van Vlaamse en Franstalige Balies en de Vereniging voor Telecom- en Internetklanten (Tik) in het najaar een campagne zou lanceren tegen de omzetting van de Europese richtlijn over dataretentie in Belgische wetgeving. Dat is vandaag effectief het geval. Die dataretentierichtlijn is gericht op het bestrijden van criminaliteit. Daardoor moeten providers alle 'verkeersgegevens' van hun klanten (alle info over de lengte, de locatie en het tijdstip van een telefoongesprek, maar ook de precieze datum en de grootte van sms'jes en e-mails) tussen de zes maanden en de twee jaar bijhouden. De organisaties die het protest tegen die richtlijn organiseren, vrezen vooral voor de privacy van de burgers. "Er bestaan vele technische omwegen om deze controle te omzeilen, waardoor de daders meestal buiten schot blijven", zegt Rudi Vansnick, voorzitter van Tik en de vereniging van internetprofessionals Isoc Belgium, in een officiële mededeling. "En net daarvoor zou de burger moeten opdraaien. Met het bewaren van alle communicatie gegevens kan de overheid desgevallend ook andere elementen van het gedrag van de burger controleren, zonder dat er een criminele actie heeft plaats gehad." Ook wordt gevreesd voor hogere kosten voor de consument. "Immers iemand zal de kosten van opslaan en bewaren van deze gegevens voor z'n rekening moeten nemen." De website [bewaarjeprivacy.be] zal vooral bestaan uit een petitie, die moet dienen als drukkingsmiddel "om de Belgische politici te weerhouden een wet goed te keuren die enkel beoogt om de burger te treffen en slechts in beperkte mate de criminaliteit zal bestrijden", aldus nog Vansnick.