Het huidige controversiële voorstel voor een Europees octrooi op software dateert van voor de uitbreiding van de Europese Unie. De tien nieuwe lidstaten staan kritisch tegenover het softwarepatentrecht. Ze vrezen dat dit hun ontluikende ICT-industrie zal belemmeren.De initiatiefnemers van de motie blijken buiten het oog van de openbaarheid al vanaf 8 december bezig te zijn geweest met het inzamelen van handtekeningen. De lobbygroep NSP (Non Software Patents) verwacht dat de motie na het reces in de week van 21 februari plenair behandeld zal worden.EICTA, de Europese vereniging van ICT-bedrijven, verwacht niet dat de motie wordt aangenomen. "Daarvoor is zowel een meerderheid in het parlement als de instemming van de fractieleiders van de partijen nodig. Dat zie ik niet gebeuren", aldus Leo Baumann van de EICTA.

Het huidige controversiële voorstel voor een Europees octrooi op software dateert van voor de uitbreiding van de Europese Unie. De tien nieuwe lidstaten staan kritisch tegenover het softwarepatentrecht. Ze vrezen dat dit hun ontluikende ICT-industrie zal belemmeren.De initiatiefnemers van de motie blijken buiten het oog van de openbaarheid al vanaf 8 december bezig te zijn geweest met het inzamelen van handtekeningen. De lobbygroep NSP (Non Software Patents) verwacht dat de motie na het reces in de week van 21 februari plenair behandeld zal worden.EICTA, de Europese vereniging van ICT-bedrijven, verwacht niet dat de motie wordt aangenomen. "Daarvoor is zowel een meerderheid in het parlement als de instemming van de fractieleiders van de partijen nodig. Dat zie ik niet gebeuren", aldus Leo Baumann van de EICTA.