De Europese online consument klaagt het meest over de niet-levering van het product of de dienst die hij op het internet bestelde en vaak ook betaalde. Dat blijkt uit een Europees rapport. Op de tweede plaats komen volgens het ECC-Net rapport de klachten over het product of de dienst zelf: defect, niet conform of niet besteld.

Het rapport analyseerde de klachten die de 29 Europese Centra voor de Consument (alle EU-landen + Noorwegen en IJsland) in 2007 ontvangen hebben van consumenten die een online aankoop verrichtten op een website gevestigd in een ander Europees land. Online aankopen van vliegtickets en de autoverhuur werden niet in de statistische analyse opgenomen.

Uit de analyse van de 10.386 klachten blijkt dat de twee belangrijkste categorieën van klachten handelden over de levering van het product (50 procent) en over problemen met het product of de dienst (25 procent).

Klachten over de levering waren hoofdzakelijk een gevolg van het niet-leveren van het bestelde en vaak betaalde product (88 procent), van een gedeeltelijke levering (6 procent) of een late levering (4 procent).

Wanneer de klachten handelden over het geleverde product of de geleverde dienst, dan betroffen ze in de eerste plaats defecten (52 procent), het niet conform zijn (30 procent) of producten/diensten die niet besteld waren (gedwongen verkoop 12 procent).

Naast die twee belangrijkste categorieën van klachten, ontvingen de ECC's ook klachten over de kosten voor het terugzenden van producten, prijzen die onduidelijk of verkeerd werden aangegeven en over fraude, zoals valse webtraders en onbetrouwbare escrow companies.

Bij 1.552 klachten moesten de ECC's tussenbeide komen. De meesten daarvan hadden betrekking op Duitse webtraders (681 klachten of 44 procent), gevolgd door Franse (181 klachten) en Britse (154 klachten). België scoort met 30 klachten eveneens minder goed dan gemiddeld in Europa en eindigt op de negende plaats.

Bron: Belga

De Europese online consument klaagt het meest over de niet-levering van het product of de dienst die hij op het internet bestelde en vaak ook betaalde. Dat blijkt uit een Europees rapport. Op de tweede plaats komen volgens het ECC-Net rapport de klachten over het product of de dienst zelf: defect, niet conform of niet besteld. Het rapport analyseerde de klachten die de 29 Europese Centra voor de Consument (alle EU-landen + Noorwegen en IJsland) in 2007 ontvangen hebben van consumenten die een online aankoop verrichtten op een website gevestigd in een ander Europees land. Online aankopen van vliegtickets en de autoverhuur werden niet in de statistische analyse opgenomen. Uit de analyse van de 10.386 klachten blijkt dat de twee belangrijkste categorieën van klachten handelden over de levering van het product (50 procent) en over problemen met het product of de dienst (25 procent). Klachten over de levering waren hoofdzakelijk een gevolg van het niet-leveren van het bestelde en vaak betaalde product (88 procent), van een gedeeltelijke levering (6 procent) of een late levering (4 procent). Wanneer de klachten handelden over het geleverde product of de geleverde dienst, dan betroffen ze in de eerste plaats defecten (52 procent), het niet conform zijn (30 procent) of producten/diensten die niet besteld waren (gedwongen verkoop 12 procent). Naast die twee belangrijkste categorieën van klachten, ontvingen de ECC's ook klachten over de kosten voor het terugzenden van producten, prijzen die onduidelijk of verkeerd werden aangegeven en over fraude, zoals valse webtraders en onbetrouwbare escrow companies. Bij 1.552 klachten moesten de ECC's tussenbeide komen. De meesten daarvan hadden betrekking op Duitse webtraders (681 klachten of 44 procent), gevolgd door Franse (181 klachten) en Britse (154 klachten). België scoort met 30 klachten eveneens minder goed dan gemiddeld in Europa en eindigt op de negende plaats. Bron: Belga