Dat onderzoek gebeurt in het kader van het FLOSSWorld project (FLOSS staat voor 'Free/Libre/Open Source Software'), dat twee jaar zal lopen. Het is het eerste Europese initiatief ter ondersteuning van het wereldwijde onderzoek naar open source software en de ontwikkeling van standaarden. Er zijn eerder al FLOSS-projecten geweest, maar die hadden alleen betrekking op het gebruik van open source software in Europa. De 660.000 euro van het nieuwe project zal echter onder meer gaan naar Argentinië, Brazilië, Bulgarije, China, Kroatië, India, Maleisië en Zuid-Afrika. De belangrijkste doelstelling is dan ook het verhogen van de internationale samenwerking tussen de EU en andere landen op het vlak van open source software.Verder moet het project leiden tot een beter inzicht in het gebruik van open source software en impact ervan in de betrokken landen en op internationaal niveau. Het onderzoek zal zich toespitsen op drie gebieden: de impact van vrije en open source software op de ontwikkeling van vaardigheden en op de tewerkstelling, regionale verschillen in softwareontwikkeling, en de houding van overheden en overheidsorganisaties tegenover het gebruik van open source software.

Dat onderzoek gebeurt in het kader van het FLOSSWorld project (FLOSS staat voor 'Free/Libre/Open Source Software'), dat twee jaar zal lopen. Het is het eerste Europese initiatief ter ondersteuning van het wereldwijde onderzoek naar open source software en de ontwikkeling van standaarden. Er zijn eerder al FLOSS-projecten geweest, maar die hadden alleen betrekking op het gebruik van open source software in Europa. De 660.000 euro van het nieuwe project zal echter onder meer gaan naar Argentinië, Brazilië, Bulgarije, China, Kroatië, India, Maleisië en Zuid-Afrika. De belangrijkste doelstelling is dan ook het verhogen van de internationale samenwerking tussen de EU en andere landen op het vlak van open source software.Verder moet het project leiden tot een beter inzicht in het gebruik van open source software en impact ervan in de betrokken landen en op internationaal niveau. Het onderzoek zal zich toespitsen op drie gebieden: de impact van vrije en open source software op de ontwikkeling van vaardigheden en op de tewerkstelling, regionale verschillen in softwareontwikkeling, en de houding van overheden en overheidsorganisaties tegenover het gebruik van open source software.