De zaak dateert uit 2015 toen de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), toen nog bekend als de Privacycommissie, Facebook voor de rechter sleepte. Facebook verzamelt info over het surfgedrag van internetgebruikers, onder meer via cookies en plug-ins op externe websites en volgt zo zowel gebruikers als mensen zonder Facebookaccount.

Op 16 februari 2018 oordeelde de Brusselse rechtbank van Eerste Aanleg dat Facebook wel degelijk de Belgische privacywet overtrad en gaf de Privacycommissie over de hele lijn gelijk. Facebook liet toen weten dat het teleurgesteld is in het vonnis en in beroep zou gaan.

Dat beroep loopt nu op 27 en 28 maart. De GBA blijft bij haar argumentatie. Het laat weten dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn en dat Facebook de Belgische en Europese privacyregels moet respecteren wanneer het persoonsgegevens verwerkt.

Intussen is ook de GDPR in werking getreden, maar dat verandert volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit niets, integendeel, de wetgeving rond dataverwerking is daardoor nog strenger geworden.

De zaak dateert uit 2015 toen de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), toen nog bekend als de Privacycommissie, Facebook voor de rechter sleepte. Facebook verzamelt info over het surfgedrag van internetgebruikers, onder meer via cookies en plug-ins op externe websites en volgt zo zowel gebruikers als mensen zonder Facebookaccount.Op 16 februari 2018 oordeelde de Brusselse rechtbank van Eerste Aanleg dat Facebook wel degelijk de Belgische privacywet overtrad en gaf de Privacycommissie over de hele lijn gelijk. Facebook liet toen weten dat het teleurgesteld is in het vonnis en in beroep zou gaan.Dat beroep loopt nu op 27 en 28 maart. De GBA blijft bij haar argumentatie. Het laat weten dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn en dat Facebook de Belgische en Europese privacyregels moet respecteren wanneer het persoonsgegevens verwerkt.Intussen is ook de GDPR in werking getreden, maar dat verandert volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit niets, integendeel, de wetgeving rond dataverwerking is daardoor nog strenger geworden.