Het Vlaams Parlement pleit er in een resolutie voor gebruik te maken van die mogelijkheid. Een voorstel van meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V daarover is donderdag unaniem goedgekeurd in de commissie.

In april keurde het Europees Parlement een nieuwe privacy-verordening goed. Onder die nieuwe privacyregels zat ook de bepaling dat bij het verwerken van persoonsgegevens van kinderen onder de zestien jaar toestemming van de ouders nodig is. Voor sociale media zoals Twitter, Facebook en Instagram zou dat betekenen dat zij hun diensten niet kunnen aanbieden aan jongeren zolang de ouders geen toestemming hebben gegeven.

Absurd

Dat botste meteen op kritiek, ook bij parlementsleden. "Absurd", vindt Lionel Bajart (Open Vld), "privacy is een belangrijk basisrecht, maar in plaats van mensen sterker te maken, door in te zetten op mediawijsheid, wordt hier gekozen voor betutteling. Daar komt bovenop dat dit verbod moeilijk afdwingbaar is, wat de vraag doet rijzen of de privacy van jongeren hierdoor beter beschermd zal worden."

Samen met collega's Miranda Van Eetvelde (N-VA) en Tinne Rombouts (CD&V) diende hij een resolutie in waarin gepleit wordt voor een verlaging naar 13 jaar. Die mogelijkheid is ook voorzien in de Europese regelgeving. "Net omdat de leeftijdsgrens van 16 jaar geen sluitende oplossing is om voldoende bescherming te bieden aan kinderen en jongeren, pleiten we voor die verlaging. Dergelijke maatregelen verkleinen trouwens de participatiemogelijkheden van jonge tieners", legt Miranda Van Eetvelde uit.

Mediawijsheid

Tegelijk dringen de parlementsleden aan op een versterking van het mediawijsheidsbeleid. Tinne Rombouts: "We moeten ervoor zorgen dat gebruikers, zeker jongeren, bewust en kritisch kunnen omgaan met nieuwe (sociale) media. De voordelen van sociale media gaan wel degelijk gepaard met bepaalde risico's, denk maar aan cyberpesten. Bewustmaking bij jongeren en ouders voor die risico's is een belangrijke voorwaarde voor een gezond gebruik van sociale media."

(Belga/WK)

Het Vlaams Parlement pleit er in een resolutie voor gebruik te maken van die mogelijkheid. Een voorstel van meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V daarover is donderdag unaniem goedgekeurd in de commissie. In april keurde het Europees Parlement een nieuwe privacy-verordening goed. Onder die nieuwe privacyregels zat ook de bepaling dat bij het verwerken van persoonsgegevens van kinderen onder de zestien jaar toestemming van de ouders nodig is. Voor sociale media zoals Twitter, Facebook en Instagram zou dat betekenen dat zij hun diensten niet kunnen aanbieden aan jongeren zolang de ouders geen toestemming hebben gegeven.Absurd Dat botste meteen op kritiek, ook bij parlementsleden. "Absurd", vindt Lionel Bajart (Open Vld), "privacy is een belangrijk basisrecht, maar in plaats van mensen sterker te maken, door in te zetten op mediawijsheid, wordt hier gekozen voor betutteling. Daar komt bovenop dat dit verbod moeilijk afdwingbaar is, wat de vraag doet rijzen of de privacy van jongeren hierdoor beter beschermd zal worden." Samen met collega's Miranda Van Eetvelde (N-VA) en Tinne Rombouts (CD&V) diende hij een resolutie in waarin gepleit wordt voor een verlaging naar 13 jaar. Die mogelijkheid is ook voorzien in de Europese regelgeving. "Net omdat de leeftijdsgrens van 16 jaar geen sluitende oplossing is om voldoende bescherming te bieden aan kinderen en jongeren, pleiten we voor die verlaging. Dergelijke maatregelen verkleinen trouwens de participatiemogelijkheden van jonge tieners", legt Miranda Van Eetvelde uit. Mediawijsheid Tegelijk dringen de parlementsleden aan op een versterking van het mediawijsheidsbeleid. Tinne Rombouts: "We moeten ervoor zorgen dat gebruikers, zeker jongeren, bewust en kritisch kunnen omgaan met nieuwe (sociale) media. De voordelen van sociale media gaan wel degelijk gepaard met bepaalde risico's, denk maar aan cyberpesten. Bewustmaking bij jongeren en ouders voor die risico's is een belangrijke voorwaarde voor een gezond gebruik van sociale media."(Belga/WK)