Hoe meer tijd vrouwen op Facebook spenderen, hoe minder tevreden ze zijn over hun uiterlijk. Ook op mentaal vlak hebben lange Facebooksessies een negatief effect.

Uren op Facebook zitten doet meer kwaad dan goed. Dat blijkt uit drie nieuwe studies. Onderzoekers ondervraagden 881 Amerikaanse studentes van ongeveer 24 jaar over hun tijd op Facebook, hun zelfbeeld en hun eet- en sportgewoontes. 86% Van de ondervraagde studentes gaf toe gewicht te willen verliezen, een groot verschil met de 61% van de totale vrouwelijke Amerikaanse bevolking. De ondervraagden zeiden dat hoe meer tijd ze op de sociale netwerksite doorbrachten, hoe meer aandacht ze aan hun uiterlijk gaven. Facebook leidt dus tot extra druk en ongenoegen.

Met de resultaten wordt duidelijk dat niet enkel magazines en reclame bijdragen tot de maatschappelijke druk om er goed uit te zien. Enkele uren rondsurfen en profielen van vrienden bekijken is eveneens een oorzaak. Daarnaast blijkt dat ook op mentaal vlak Facebook nadelig kan zijn. Jonge vrouwen vergelijken zichzelf met anderen op alle gebieden en dat kan resulteren in een verlaagd beeld van hoe hun eigen leven eruit ziet. (KVW)

Hoe meer tijd vrouwen op Facebook spenderen, hoe minder tevreden ze zijn over hun uiterlijk. Ook op mentaal vlak hebben lange Facebooksessies een negatief effect.Uren op Facebook zitten doet meer kwaad dan goed. Dat blijkt uit drie nieuwe studies. Onderzoekers ondervraagden 881 Amerikaanse studentes van ongeveer 24 jaar over hun tijd op Facebook, hun zelfbeeld en hun eet- en sportgewoontes. 86% Van de ondervraagde studentes gaf toe gewicht te willen verliezen, een groot verschil met de 61% van de totale vrouwelijke Amerikaanse bevolking. De ondervraagden zeiden dat hoe meer tijd ze op de sociale netwerksite doorbrachten, hoe meer aandacht ze aan hun uiterlijk gaven. Facebook leidt dus tot extra druk en ongenoegen. Met de resultaten wordt duidelijk dat niet enkel magazines en reclame bijdragen tot de maatschappelijke druk om er goed uit te zien. Enkele uren rondsurfen en profielen van vrienden bekijken is eveneens een oorzaak. Daarnaast blijkt dat ook op mentaal vlak Facebook nadelig kan zijn. Jonge vrouwen vergelijken zichzelf met anderen op alle gebieden en dat kan resulteren in een verlaagd beeld van hoe hun eigen leven eruit ziet. (KVW)