Met bijna 3.000 medewerkers en een totaal budget van 530 miljoen euro, gaat de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (Belspo) nu "een transversale ict-strategie implementeren". Versta: het bundelen van de ict-diensten van de verschillende entiteiten.

De op drie na grootste federale overheidsdienst van het land bestaat uit een heel uiteenlopende reeks instellingen: de Koninlijke Musea voor Schone Kusten, het Koninklijk Meteorologisch Instituut, de Koninklijke Sterrenwacht van België, het Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek, het Museum voor Midden-Afrika en het Museum voor Natuurwetenschappen zijn enkele van de bekendste.

In de nieuwe Bestuursovereenkomst 2012-2015, gaat Belspo geherstructureerd worden in 4 operationele divisies - documentatie, kunst, ruimte en natuur - naast een aparte algemene directie onderzoek en ruimtevaart. En dat met verschillende ondersteunende diensten waaronder ict dat een transversale structuur krijgt.

De ambitie is om de informaticadiensten van de verschillende Belspo-instellingen samen te brengen "om effectiever gebruik te maken van de bestaande resources en competenties, maar met respect voor het subsidiariteitsprincipe", leest het nieuwe beheerscontract. Daarin wordt ook erkend dat bepaalde instellingen specifieke oplossingen nodig hebben, zoals bijvoorbeeld rond elektronische archivering of de nood aan rekencapaciteit op het Plateau van Ukkel.

En zo zullen dus de platformen van Belnet, Fedict en de 10 federale wetenschappelijke instellingen samengebracht worden. Een gemeenschappelijke archiveringspolitiek zal ingevoerd worden en projecten rond disaster recovery en business continuity worden gehergroepereerd: een audit rond DR en BC is reeds uitgevoerd door Smals en Fedict. Er komt ook een gemeenschappelijk 'high availability' data center, gelinkt aan een datawarehouse om alle onderzoeksdata te stockeren. Daarnaast worden er nog synergieën gezocht tussen de verschillende entiteiten.

Ook reken- en opslagcapaciteit zal samengevoegd worden, net als beveiligingssystemen, telefonie, collaboration tools enzovoort. Tot slot zal er ook een aanbesteding gelanceerd worden voor een raamovereenkomst voor it-consultancy.

Met bijna 3.000 medewerkers en een totaal budget van 530 miljoen euro, gaat de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (Belspo) nu "een transversale ict-strategie implementeren". Versta: het bundelen van de ict-diensten van de verschillende entiteiten. De op drie na grootste federale overheidsdienst van het land bestaat uit een heel uiteenlopende reeks instellingen: de Koninlijke Musea voor Schone Kusten, het Koninklijk Meteorologisch Instituut, de Koninklijke Sterrenwacht van België, het Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek, het Museum voor Midden-Afrika en het Museum voor Natuurwetenschappen zijn enkele van de bekendste. In de nieuwe Bestuursovereenkomst 2012-2015, gaat Belspo geherstructureerd worden in 4 operationele divisies - documentatie, kunst, ruimte en natuur - naast een aparte algemene directie onderzoek en ruimtevaart. En dat met verschillende ondersteunende diensten waaronder ict dat een transversale structuur krijgt. De ambitie is om de informaticadiensten van de verschillende Belspo-instellingen samen te brengen "om effectiever gebruik te maken van de bestaande resources en competenties, maar met respect voor het subsidiariteitsprincipe", leest het nieuwe beheerscontract. Daarin wordt ook erkend dat bepaalde instellingen specifieke oplossingen nodig hebben, zoals bijvoorbeeld rond elektronische archivering of de nood aan rekencapaciteit op het Plateau van Ukkel. En zo zullen dus de platformen van Belnet, Fedict en de 10 federale wetenschappelijke instellingen samengebracht worden. Een gemeenschappelijke archiveringspolitiek zal ingevoerd worden en projecten rond disaster recovery en business continuity worden gehergroepereerd: een audit rond DR en BC is reeds uitgevoerd door Smals en Fedict. Er komt ook een gemeenschappelijk 'high availability' data center, gelinkt aan een datawarehouse om alle onderzoeksdata te stockeren. Daarnaast worden er nog synergieën gezocht tussen de verschillende entiteiten. Ook reken- en opslagcapaciteit zal samengevoegd worden, net als beveiligingssystemen, telefonie, collaboration tools enzovoort. Tot slot zal er ook een aanbesteding gelanceerd worden voor een raamovereenkomst voor it-consultancy.