De Federal Service bus krijgt een rist nieuwe functies.

In 2006 gaf Fedict de opdracht op de Federal Service Bus (FSB) te ontwikkelen. De FSB is een platform dat administraties en hun partners toelaat gegevens te raadplegen of uit te wisselen op een gestandaardiseerde wijze. Het platform biedt op een homogene en beveiligde manier webservices aan die toegang bieden tot de authentieke gegevensbronnen. Zo kunnen de administraties bijvoorbeeld gemakkelijk gegevens uitwisselen over ondernemingen ('EntrepriseService') of op een transparante wijze persoonsgegevens opzoeken in het Rijksregister en het Bisregister ('PersonService').

De laatste jaren heeft Fedict al enkele nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan de FSB, maar recent kwamen er nog enkele andere bij. Een eerste is een vernieuwing van de al bestaande dienst waarbij notarissen via de FSB toegang krijgen tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voor het creëren van nieuwe ondernemingen. De nieuwe versie verbetert onder meer de toelatingsaanvraagprocedure en de opzoekmodules.

Ook bij Digiflow, een dienst om eindgebruikers in andere administraties toe te laten om attesten op te vragen, is er vernieuwing. Afgelopen kwartaal werd een nieuwe module in gebruik genomen waarmee attesten via web services opgevraagd kunnen worden. Zo kunnen binnenkort alle attesten die als web services beschikbaar zijn, via Digiflow opgevraagd worden. Het eerste attest dat hiervoor in aanmerking komt, is dat voor 'schulden aan de directe belastingen en de BTW'.

Voorts is het nu via web services ook mogelijk om op te vragen welke jaarrekeningen voor een bedrijf elektronisch beschikbaar zijn. Voor deze dienst werkte Fedict samen met de Nationale Bank. De dienst zal geïntegreerd worden bij de ondernemingsgegevens van de FOD Economie. Daarnaast zijn er in het kader van de FSB nog een aantal integratietrajecten opgezet.

De Federal Service bus krijgt een rist nieuwe functies. In 2006 gaf Fedict de opdracht op de Federal Service Bus (FSB) te ontwikkelen. De FSB is een platform dat administraties en hun partners toelaat gegevens te raadplegen of uit te wisselen op een gestandaardiseerde wijze. Het platform biedt op een homogene en beveiligde manier webservices aan die toegang bieden tot de authentieke gegevensbronnen. Zo kunnen de administraties bijvoorbeeld gemakkelijk gegevens uitwisselen over ondernemingen ('EntrepriseService') of op een transparante wijze persoonsgegevens opzoeken in het Rijksregister en het Bisregister ('PersonService'). De laatste jaren heeft Fedict al enkele nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan de FSB, maar recent kwamen er nog enkele andere bij. Een eerste is een vernieuwing van de al bestaande dienst waarbij notarissen via de FSB toegang krijgen tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voor het creëren van nieuwe ondernemingen. De nieuwe versie verbetert onder meer de toelatingsaanvraagprocedure en de opzoekmodules. Ook bij Digiflow, een dienst om eindgebruikers in andere administraties toe te laten om attesten op te vragen, is er vernieuwing. Afgelopen kwartaal werd een nieuwe module in gebruik genomen waarmee attesten via web services opgevraagd kunnen worden. Zo kunnen binnenkort alle attesten die als web services beschikbaar zijn, via Digiflow opgevraagd worden. Het eerste attest dat hiervoor in aanmerking komt, is dat voor 'schulden aan de directe belastingen en de BTW'. Voorts is het nu via web services ook mogelijk om op te vragen welke jaarrekeningen voor een bedrijf elektronisch beschikbaar zijn. Voor deze dienst werkte Fedict samen met de Nationale Bank. De dienst zal geïntegreerd worden bij de ondernemingsgegevens van de FOD Economie. Daarnaast zijn er in het kader van de FSB nog een aantal integratietrajecten opgezet.