Het contract, bestemd om in het beheer te voorzien van de resources van de 65.000 federale ambtenaren van (bijna) alle administraties, werd toegewezen aan een consortium dat geleid wordt door EDS. Partners in het consortium zijn verder Acerta (voor de salarismotor) en Ernst & Young (voor het 'change management'). Het consortium bood een erp-oplossing aan van Oracle/Peoplesoft, tegenover het aanbod van Capgemini (ook PeopleSoft) en het consortium Deloitte-SAP-Arinso-Sun.Volgens Veerle Heyndrikx, programmadirectrice van de Cel Automatisering van de FOD Personeel & Organisatie, is de keuze van het erp te rechtvaardigen door de kostprijs (minder dan 5 procent van het programma moet aangepast worden) en het lagere risico in vergelijking met interne ontwikkeling of de implementatie van interfaces tussen verschillende toepassingsmodules.De oplossing moet in een eerste fase een administratietool op poten zetten voor de human resources (met signaletiek - ambtenarentaal voor curriculum - en organigram). Nadien zal dat evolueren om ook de 'workflow' erin op te nemen, een self-servicesysteem, en de berekening van salarissen, time management en op termijn zelfs de planning van het personeel, beheer van personeelskosten, het strategische beheer van hr (competentiebeheer, opleidingen, enz.) en zelfs een business intelligencetool. Daarnaast komt er ook een centraal ondersteuningscentrum.Veerle Heyndrikx benadrukt de pragmatische benadering, het respecteren van de deadlines, de doorgedreven analyse van de noden van de gebruikers, de kwaliteitscontrole en het nodige change management bij de verschillende afdelingen. "We hebben besloten om in fases te werken, zonder 'big bang'," aldus Heynderikx. Ze voegt eraan toe dat binnenkort een testproject wordt gelanceerd bij 4 federale overheidsdiensten die een gemeenschappelijke personeelsdienst hebben (Personeel & Organisatie, Kanselarij, Budget en Beheerscontrole en Fedict).We komen in detail terug op dit contract in Data News nr. 17 van 11 mei.

Het contract, bestemd om in het beheer te voorzien van de resources van de 65.000 federale ambtenaren van (bijna) alle administraties, werd toegewezen aan een consortium dat geleid wordt door EDS. Partners in het consortium zijn verder Acerta (voor de salarismotor) en Ernst & Young (voor het 'change management'). Het consortium bood een erp-oplossing aan van Oracle/Peoplesoft, tegenover het aanbod van Capgemini (ook PeopleSoft) en het consortium Deloitte-SAP-Arinso-Sun.Volgens Veerle Heyndrikx, programmadirectrice van de Cel Automatisering van de FOD Personeel & Organisatie, is de keuze van het erp te rechtvaardigen door de kostprijs (minder dan 5 procent van het programma moet aangepast worden) en het lagere risico in vergelijking met interne ontwikkeling of de implementatie van interfaces tussen verschillende toepassingsmodules.De oplossing moet in een eerste fase een administratietool op poten zetten voor de human resources (met signaletiek - ambtenarentaal voor curriculum - en organigram). Nadien zal dat evolueren om ook de 'workflow' erin op te nemen, een self-servicesysteem, en de berekening van salarissen, time management en op termijn zelfs de planning van het personeel, beheer van personeelskosten, het strategische beheer van hr (competentiebeheer, opleidingen, enz.) en zelfs een business intelligencetool. Daarnaast komt er ook een centraal ondersteuningscentrum.Veerle Heyndrikx benadrukt de pragmatische benadering, het respecteren van de deadlines, de doorgedreven analyse van de noden van de gebruikers, de kwaliteitscontrole en het nodige change management bij de verschillende afdelingen. "We hebben besloten om in fases te werken, zonder 'big bang'," aldus Heynderikx. Ze voegt eraan toe dat binnenkort een testproject wordt gelanceerd bij 4 federale overheidsdiensten die een gemeenschappelijke personeelsdienst hebben (Personeel & Organisatie, Kanselarij, Budget en Beheerscontrole en Fedict).We komen in detail terug op dit contract in Data News nr. 17 van 11 mei.