"In praktijk komt dit neer op 25 procent" vreest Peter Strickx, cto van Fedict "Je begint in januari natuurlijk niet met een blanco blad, er zijn al een aantal contracten afgesloten en die moeten betaald worden."

Tegelijk wijst hij er op dat er pas half april werd gezegd dat Fedict moet besparen terwijl het huidige jaar al in zijn vierde maand zit. Daardoor zal de organisatie de broeksriem strakker moeten aantrekken voor de rest van het jaar.

Om hoeveel geld het precies gaat is niet duidelijk. Maar Fedict spendeerde volgens zijn jaarverslag van 2011 in dat jaar 9.058.000 euro aan werkingsmiddelen, inclusief personeelskosten, en nog eens 14.711.000 euro aan werkingsmiddelen.

"In praktijk komt dit neer op 25 procent" vreest Peter Strickx, cto van Fedict "Je begint in januari natuurlijk niet met een blanco blad, er zijn al een aantal contracten afgesloten en die moeten betaald worden."Tegelijk wijst hij er op dat er pas half april werd gezegd dat Fedict moet besparen terwijl het huidige jaar al in zijn vierde maand zit. Daardoor zal de organisatie de broeksriem strakker moeten aantrekken voor de rest van het jaar.Om hoeveel geld het precies gaat is niet duidelijk. Maar Fedict spendeerde volgens zijn jaarverslag van 2011 in dat jaar 9.058.000 euro aan werkingsmiddelen, inclusief personeelskosten, en nog eens 14.711.000 euro aan werkingsmiddelen.