Meer dan 8 op 10 cfo's leiden, of maken deel uit van, de groep die binnen een bedrijf de knopen doorhakt over ict. Dat blijkt uit een bevraging van cfo's door analistenkantoor Gartner en Financial Executives Research Foundation (FERF).

Liefst 41 procent van de cfo's zegt de leiding te hebben van de groep die over de it-investeringen gaat. Nog eens 41 procent zegt deel uit te maken van die groep. 16 procent geeft advies. Eén procent is zelfs de enige beslisser over it-aangelegenheden.

44 procent van de cfo's vindt dat zijn betrokkenheid bij ict-beslissingen sinds 2010 de hoogte is ingegaan. 47 procent denkt dat die beslissingsmacht over it ongeveer vergelijkbaar is. Slechts 9 procent van de cfo's zag zijn invloed achteruitgaan.

De verklaring is uiteraard vooral de controle, of beter: de invloed, die cfo's hebben over de fondsen die naar ict vloeien. Volgens Gartner en FERF wijzen de conclusies van de bevraging veeleer op een troef dan op een manco, tenminste als de cio en de cfo beseffen dat ze het sterkste zijn als ze goed samenwerken. Een slechte perceptie van it, een kneuterige visie op de rol van de cfo of de cio of de onmacht om een goede cfo-cio-tandem te creëren, zijn de belangrijkste verklaringen voor it-investeringen die niet blijken te renderen voor de organisatie, zo klinkt de analyse.

Uit de studie blijkt overigens dat de financiële directeurs best wel wat groei zien in de it-budgetten. Voor de operationele uitgaven verwacht 44 procent een groei in 2012 (in vergelijking met 2010) en 39 procent een vergelijkbaar budget. Voor investeringen ziet 48 procent een groei en 32 procent een status-quo.

Cfo's zien vooral heil in investeringen business intelligence en analytics-tools. Que technologietrends anticiperen ze de komende jaren vooral op sociale media, de mobiele wereld, cloud en het beheer van data/informatie.

Meer dan 8 op 10 cfo's leiden, of maken deel uit van, de groep die binnen een bedrijf de knopen doorhakt over ict. Dat blijkt uit een bevraging van cfo's door analistenkantoor Gartner en Financial Executives Research Foundation (FERF). Liefst 41 procent van de cfo's zegt de leiding te hebben van de groep die over de it-investeringen gaat. Nog eens 41 procent zegt deel uit te maken van die groep. 16 procent geeft advies. Eén procent is zelfs de enige beslisser over it-aangelegenheden. 44 procent van de cfo's vindt dat zijn betrokkenheid bij ict-beslissingen sinds 2010 de hoogte is ingegaan. 47 procent denkt dat die beslissingsmacht over it ongeveer vergelijkbaar is. Slechts 9 procent van de cfo's zag zijn invloed achteruitgaan. De verklaring is uiteraard vooral de controle, of beter: de invloed, die cfo's hebben over de fondsen die naar ict vloeien. Volgens Gartner en FERF wijzen de conclusies van de bevraging veeleer op een troef dan op een manco, tenminste als de cio en de cfo beseffen dat ze het sterkste zijn als ze goed samenwerken. Een slechte perceptie van it, een kneuterige visie op de rol van de cfo of de cio of de onmacht om een goede cfo-cio-tandem te creëren, zijn de belangrijkste verklaringen voor it-investeringen die niet blijken te renderen voor de organisatie, zo klinkt de analyse. Uit de studie blijkt overigens dat de financiële directeurs best wel wat groei zien in de it-budgetten. Voor de operationele uitgaven verwacht 44 procent een groei in 2012 (in vergelijking met 2010) en 39 procent een vergelijkbaar budget. Voor investeringen ziet 48 procent een groei en 32 procent een status-quo. Cfo's zien vooral heil in investeringen business intelligence en analytics-tools. Que technologietrends anticiperen ze de komende jaren vooral op sociale media, de mobiele wereld, cloud en het beheer van data/informatie.