De modernisering van de it bij Financiën - waarvan de elektronische belastingsaangifte Tax-on-Web en de nieuwe "scanbare" aangifteformulieren de meest zichtbare uitingen zijn - lukt niet zonder enkele moeilijkheden hier en daar. Volgense de berichten van de voorbije week in de pers, vreest de vakbond Nationale Unie van Openbare diensten (sectie Financiën) dat de afhandeling van de belasting op fysieke personen drie maanden vertraging zal oplopen. Daaraan moeten nog eens twee maanden vetraging worden toegevoegd die de Staat nodig heeft om de belastingbetaler desnoods terug te betalen. De oorzaak moet volgens de N.U.O.D. niet gezocht worden bij eventuele "bugs" of informaticapoblemen - "sommige systemen hebben hun kinderziektes, maar er is niets abnormaals" - maar eerder in de onmogelijkheid van het personeel om het ritme van de veranderingen bij te houden. "Er is een probleem met de uitvoering. Er zijn enorme projecten gelanceerd maar nu merkt men dat er 100 informatici tekort zijn. Dat tekort aan personeel, gecombineerd met een gebrek aan horizontale coördinatie, zorgt ervoor dat de diensthoofden in opstand komen," verklaart een bron bij de vakbond. Die betreurt trouwens dat men vergeten is een procedure te creëren voor de kwaliteitscontrole van de oplossingen die externe bedrijven geleverd hebben.Louis Collet, de "ICT-patron" van Financiën, erkent dat er vertraging werd opgelopen in februari bij het aanwerven van de beloofde versterkingen. Hijzelf benadrukte (in een ICT-plan dat begin dit jaar werd voorgsteld) de nood om dit jaar een zestigtal extra informatici aan te nemen. Er zijn er amper vier of vijf aangeworven en die komen dan nog vanuit interne afdelingen. "Het is een kwestie van weken," bevestigt Collet. Volgens hem is er een federale recruteringsreserve aangelegd van zo'n 500 informatici en de laatste testen zullen binnenkort plaatsvinden. De grootste nood situeert zich op het niveau van de it-vertaling (functionele analyse) van de nieuwe fiscale wetgeving over de belastingberekening. Financiën heeft anderzijds een tekort aan systeemingenieurs, die in het bijzonder gespecialiseerd zijn in Java en Unix Solaris en die in staat zijn om een vernieuwd it-park te beheren.Louis Collet stipt aan dat enkele belangrijke stappen in de komende dagen zullen genomen worden: meer dan 557.000 Tax-on-Web-aangiftes en 350.000 gescande en gevalideerde papieren aangiftes zullen worden overgeheveld naar een database, TAXI, die de informatie zal verdelen over de verschillende belastingsambtenaars. De vakbonden zullen dus niet meer hoeven te zeggen dat ze "op de TAXI wachten". Volgens Collet is de uiterste deadline 30 juni 2006. Vanaf die datum kan de staat wettelijk geen belasting meer heffen. "Ik zie geen reden waarom die deadline niet gerespecteerd zou worden."

De modernisering van de it bij Financiën - waarvan de elektronische belastingsaangifte Tax-on-Web en de nieuwe "scanbare" aangifteformulieren de meest zichtbare uitingen zijn - lukt niet zonder enkele moeilijkheden hier en daar. Volgense de berichten van de voorbije week in de pers, vreest de vakbond Nationale Unie van Openbare diensten (sectie Financiën) dat de afhandeling van de belasting op fysieke personen drie maanden vertraging zal oplopen. Daaraan moeten nog eens twee maanden vetraging worden toegevoegd die de Staat nodig heeft om de belastingbetaler desnoods terug te betalen. De oorzaak moet volgens de N.U.O.D. niet gezocht worden bij eventuele "bugs" of informaticapoblemen - "sommige systemen hebben hun kinderziektes, maar er is niets abnormaals" - maar eerder in de onmogelijkheid van het personeel om het ritme van de veranderingen bij te houden. "Er is een probleem met de uitvoering. Er zijn enorme projecten gelanceerd maar nu merkt men dat er 100 informatici tekort zijn. Dat tekort aan personeel, gecombineerd met een gebrek aan horizontale coördinatie, zorgt ervoor dat de diensthoofden in opstand komen," verklaart een bron bij de vakbond. Die betreurt trouwens dat men vergeten is een procedure te creëren voor de kwaliteitscontrole van de oplossingen die externe bedrijven geleverd hebben.Louis Collet, de "ICT-patron" van Financiën, erkent dat er vertraging werd opgelopen in februari bij het aanwerven van de beloofde versterkingen. Hijzelf benadrukte (in een ICT-plan dat begin dit jaar werd voorgsteld) de nood om dit jaar een zestigtal extra informatici aan te nemen. Er zijn er amper vier of vijf aangeworven en die komen dan nog vanuit interne afdelingen. "Het is een kwestie van weken," bevestigt Collet. Volgens hem is er een federale recruteringsreserve aangelegd van zo'n 500 informatici en de laatste testen zullen binnenkort plaatsvinden. De grootste nood situeert zich op het niveau van de it-vertaling (functionele analyse) van de nieuwe fiscale wetgeving over de belastingberekening. Financiën heeft anderzijds een tekort aan systeemingenieurs, die in het bijzonder gespecialiseerd zijn in Java en Unix Solaris en die in staat zijn om een vernieuwd it-park te beheren.Louis Collet stipt aan dat enkele belangrijke stappen in de komende dagen zullen genomen worden: meer dan 557.000 Tax-on-Web-aangiftes en 350.000 gescande en gevalideerde papieren aangiftes zullen worden overgeheveld naar een database, TAXI, die de informatie zal verdelen over de verschillende belastingsambtenaars. De vakbonden zullen dus niet meer hoeven te zeggen dat ze "op de TAXI wachten". Volgens Collet is de uiterste deadline 30 juni 2006. Vanaf die datum kan de staat wettelijk geen belasting meer heffen. "Ik zie geen reden waarom die deadline niet gerespecteerd zou worden."