Bij de FOD Financiën zijn ze niet te spreken over de geplande stakingsactie van de bonden. De timing is ongelukkig en sommige redenen voor de staking onterecht.

Zoals eerder gemeld leggen ACV Openbare Diensten, ACOD-AMIO en VSOA morgen tussen 11 en 11.45 uur het werk neer op de hoofdzetel van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. De algemene klacht is het 'slechte beleid'. Zo is de controle van ondernemingen en zelfstandigen "ondermaats", is de organisatie bij de douane zoek en worden de diensten volgens de bonden te veel gecentraliseerd waardoor de dienstverlening moet inboeten. Verder wordt er gemord over moeilijke wetgeving en examens, bevorderingen die uitblijven en over informaticaproblemen.

"Dat de informaticaproblemen hierbij worden gesleurd, is een kwestie van stoerdoenerij", reageert Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. "Er zijn helemaal geen specifieke, nieuwe problemen." Hij erkent wel dat er enig gramschap heerst over kwesties die lang aanslepen. "De bonden worden ongeduldig. Maar waarom net nu staken? Veel oplossingen voor de genoemde zaken zitten in de pipeline. Het voorbereidende werk is gebeurd. Enkel de handtekening ontbreekt om ze door te voeren. Maar dat is te verklaren door de politieke context: dat behoort nu eenmaal niet tot het takenpakket van de regering in lopende zaken."

Bij de FOD Financiën zijn ze niet te spreken over de geplande stakingsactie van de bonden. De timing is ongelukkig en sommige redenen voor de staking onterecht. Zoals eerder gemeld leggen ACV Openbare Diensten, ACOD-AMIO en VSOA morgen tussen 11 en 11.45 uur het werk neer op de hoofdzetel van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. De algemene klacht is het 'slechte beleid'. Zo is de controle van ondernemingen en zelfstandigen "ondermaats", is de organisatie bij de douane zoek en worden de diensten volgens de bonden te veel gecentraliseerd waardoor de dienstverlening moet inboeten. Verder wordt er gemord over moeilijke wetgeving en examens, bevorderingen die uitblijven en over informaticaproblemen. "Dat de informaticaproblemen hierbij worden gesleurd, is een kwestie van stoerdoenerij", reageert Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. "Er zijn helemaal geen specifieke, nieuwe problemen." Hij erkent wel dat er enig gramschap heerst over kwesties die lang aanslepen. "De bonden worden ongeduldig. Maar waarom net nu staken? Veel oplossingen voor de genoemde zaken zitten in de pipeline. Het voorbereidende werk is gebeurd. Enkel de handtekening ontbreekt om ze door te voeren. Maar dat is te verklaren door de politieke context: dat behoort nu eenmaal niet tot het takenpakket van de regering in lopende zaken."