De belastingsdiensten gaan een beroep doen op een extern bedrijf voor de vernieuwing van de software die wordt aangewend voor de berekening en afhandeling van de personenbelasting. De nieuwe software zal makkelijker aanpasbaar moeten zijn aan wijzigingen in de wet en integreerbaar met de electronische 'Tax-on-Web' aangifte. Volgens de krant De Standaard is de huidige software al ouder dan twintig jaar, geschreven in Cobol voor gebruik op een Bull mainframe en moeilijk aanpasbaar aan de nieuwe ontwikkelingen. Voor de administratie is het elk jaar weer een helse klus om de afrekening tijdig bij de belastingsplichtingen te krijgen.De leveranciers krijgen tot 22 augustus de tijd om te reageren op de offertevraag. De FOD Financiën eist dat de nieuwe incohieringssoftware operationeel is vanaf mei 2008.

De belastingsdiensten gaan een beroep doen op een extern bedrijf voor de vernieuwing van de software die wordt aangewend voor de berekening en afhandeling van de personenbelasting. De nieuwe software zal makkelijker aanpasbaar moeten zijn aan wijzigingen in de wet en integreerbaar met de electronische 'Tax-on-Web' aangifte. Volgens de krant De Standaard is de huidige software al ouder dan twintig jaar, geschreven in Cobol voor gebruik op een Bull mainframe en moeilijk aanpasbaar aan de nieuwe ontwikkelingen. Voor de administratie is het elk jaar weer een helse klus om de afrekening tijdig bij de belastingsplichtingen te krijgen.De leveranciers krijgen tot 22 augustus de tijd om te reageren op de offertevraag. De FOD Financiën eist dat de nieuwe incohieringssoftware operationeel is vanaf mei 2008.