Het rapport 'On equal terms' stelt dat de regering van Frankrijk al haar publicaties in ODF moet uitbrengen. Hiervoor moet een wet worden opgesteld die Franse overheidsdepartementen hiertoe verplicht stelt. Dit zal dan weer de ontwikkeling bevorderen van software die ODF ondersteunt, aldus parlementslid Tarn Bernard Carayon die het rapport heeft opgesteld. Daardoor ontstaan kansen voor Franse en Europese ondernemingen, vervolgt Carayon.De Villepin heeft een jaar geleden opdracht gegeven tot het onderzoek dat nu tot dit rapport heeft geleid. Het rapport, dat meer behandelt dan alleen gebruik van ODF, is vorige maand al overhandigd aan de premier, maar nu pas openbaar gemaakt.Carayon stelt in het rapport ook dat de Franse regering haar EU-partners moet verzoeken ODF, dat een ISO-standaard is, te hanteren voor uitwisseling van documenten op Europees niveau. De EU zou daarbij een instantie moeten oprichten die streeft naar technologische onafhankelijkheid voor Europa.Tot slot bevat de rapportage het advies een onderzoekscentrum op te zetten rondom beveiliging van open source-software. Dit centrum moet ook een systeem opzetten voor informatie-uitwisseling over best practices voor het gebruik van open source-software.Frankrijk volgt het voorbeeld van ons land, waar de overheid tegen 2008 volledig moet overgeschakeld zijn op ODF. Microsoft zag zich verplicht te reageren en [leverde begin juli een ODF-plugin af] die Office-documenten naar ODF kan converteren.

Het rapport 'On equal terms' stelt dat de regering van Frankrijk al haar publicaties in ODF moet uitbrengen. Hiervoor moet een wet worden opgesteld die Franse overheidsdepartementen hiertoe verplicht stelt. Dit zal dan weer de ontwikkeling bevorderen van software die ODF ondersteunt, aldus parlementslid Tarn Bernard Carayon die het rapport heeft opgesteld. Daardoor ontstaan kansen voor Franse en Europese ondernemingen, vervolgt Carayon.De Villepin heeft een jaar geleden opdracht gegeven tot het onderzoek dat nu tot dit rapport heeft geleid. Het rapport, dat meer behandelt dan alleen gebruik van ODF, is vorige maand al overhandigd aan de premier, maar nu pas openbaar gemaakt.Carayon stelt in het rapport ook dat de Franse regering haar EU-partners moet verzoeken ODF, dat een ISO-standaard is, te hanteren voor uitwisseling van documenten op Europees niveau. De EU zou daarbij een instantie moeten oprichten die streeft naar technologische onafhankelijkheid voor Europa.Tot slot bevat de rapportage het advies een onderzoekscentrum op te zetten rondom beveiliging van open source-software. Dit centrum moet ook een systeem opzetten voor informatie-uitwisseling over best practices voor het gebruik van open source-software.Frankrijk volgt het voorbeeld van ons land, waar de overheid tegen 2008 volledig moet overgeschakeld zijn op ODF. Microsoft zag zich verplicht te reageren en [leverde begin juli een ODF-plugin af] die Office-documenten naar ODF kan converteren.