Met de oprichting van de 'CIO-Club Wallonie/Bruxelles' willen ict-ondernemers en cio's uit Wallonië en Brussel bijdragen tot de groei van informatie- en de telecommunicatietechnologie in beide gewesten.

De CIO-Club Wallonie/Bruxelles schuift drie doelstellingen naar voren: steun aan de Waals/Brusselse en Belgische ict-sector (de vereniging wil samenwerken met gelijkgezinde organisaties in België en het buitenland); opleiding en informatie van de leden en van de belangrijke spelers in onze informatiemaatschappij (overheid, politieke wereld enz.); versterking van de rol en bijdrage van ict in de besluitvormingsstructuren en de economische ontwikkeling. De focus ligt daarbij op onafhankelijkheid en professionalisme.

Om die opdrachten uit te voeren opteerde de vereniging voor een vzw-structuur en voor uiterst strenge bestuursprincipes. Ze staat open voor de verantwoordelijken van 'hightech' bedrijven, cio's, 'business angels', adviseurs en experts, "uitsluitend op uitnodiging," zeggen de initiatiefnemers. Voorzitter is Thierry Vermeeren, cio van Forem (tegenhanger van de VDAB). De club wil op termijn een 20-tal 'corporate' en 50 effectieve leden uit de particuliere en de openbare sector aantrekken en hen een ethisch charter laten tekenen.

Er zullen twee soorten leden zijn: effectieve leden (business- of technologie-experts) die de activiteiten helpen beheren, en de aangesloten leden (ofwel mensen, ofwel organisaties, verdeeld in 3 types: corporate, kmo en publiek).

In eerste instantie gaat de aandacht naar netwerking tussen de leden met de bedoeling de intiatieven te structureren en later thematische werkgroepen te vormen. Maar er zijn ook al conferenties op topniveau gepland en ook multidisciplinaire opleidingen (governance, strategie, financieel beheer enz.). Bovendien "zullen wij de eerste virtuele wereld voor ict-managers scheppen," aldus de initiatiefnemers, die erop wijzen dat de CIO-Club de bestaande structuren aanvult.

Met de oprichting van de 'CIO-Club Wallonie/Bruxelles' willen ict-ondernemers en cio's uit Wallonië en Brussel bijdragen tot de groei van informatie- en de telecommunicatietechnologie in beide gewesten. De CIO-Club Wallonie/Bruxelles schuift drie doelstellingen naar voren: steun aan de Waals/Brusselse en Belgische ict-sector (de vereniging wil samenwerken met gelijkgezinde organisaties in België en het buitenland); opleiding en informatie van de leden en van de belangrijke spelers in onze informatiemaatschappij (overheid, politieke wereld enz.); versterking van de rol en bijdrage van ict in de besluitvormingsstructuren en de economische ontwikkeling. De focus ligt daarbij op onafhankelijkheid en professionalisme. Om die opdrachten uit te voeren opteerde de vereniging voor een vzw-structuur en voor uiterst strenge bestuursprincipes. Ze staat open voor de verantwoordelijken van 'hightech' bedrijven, cio's, 'business angels', adviseurs en experts, "uitsluitend op uitnodiging," zeggen de initiatiefnemers. Voorzitter is Thierry Vermeeren, cio van Forem (tegenhanger van de VDAB). De club wil op termijn een 20-tal 'corporate' en 50 effectieve leden uit de particuliere en de openbare sector aantrekken en hen een ethisch charter laten tekenen. Er zullen twee soorten leden zijn: effectieve leden (business- of technologie-experts) die de activiteiten helpen beheren, en de aangesloten leden (ofwel mensen, ofwel organisaties, verdeeld in 3 types: corporate, kmo en publiek). In eerste instantie gaat de aandacht naar netwerking tussen de leden met de bedoeling de intiatieven te structureren en later thematische werkgroepen te vormen. Maar er zijn ook al conferenties op topniveau gepland en ook multidisciplinaire opleidingen (governance, strategie, financieel beheer enz.). Bovendien "zullen wij de eerste virtuele wereld voor ict-managers scheppen," aldus de initiatiefnemers, die erop wijzen dat de CIO-Club de bestaande structuren aanvult.