Het project CyberClasse van de Franse Gemeenschap voorziet in de aanschaf van 40.000 nieuwe Mac's en pc's voor het lager en het secundair onderwijs. Maar het anderhalf jaar geleden opgezette project liep eindeloos veel vertragingen en 'incidents de parcours' op. De vijf bedrijven die inschreven op het 'klanten'luik moeten hun huiswerk hermaken.

In de running voor het contract waren Getronics (Dell), Systemat (Fujitsu Siemens), Econocom (HP), ComputerLand (HP) en Priminfo (eigen materiaal). Na ettelijke verwerpingen en beroepsprocedures voor de Raad van State werd uiteindelijk niet één van de ingediende voorstellen conform de vereisten geacht. De offertes dienden aanvankelijk voor 16 oktober te worden ingediend. Maar een eerste beroep (Dell vroeg om een Europees lastenboek) heeft het raderwerk onmiddellijk vertraagd. De opening van de offertes gebeurde op 5 maart. Het ministerie maakte de keuze ten voordele van Priminfo ongedaan, terwijl de Raad van State zich nog moest uitspreken over een beroep.

Het scenario van de 'tweede ronde' leverde nog meer verrassende wendingen op. Een kort overzicht. Systemat dacht eind juli het pleit gewonnen te hebben. Helaas! Een van de drie beroepen ingediend bij de Raad van State werd in het gelijk gesteld. Merkwaardig genoeg werd het dat van Priminfo (dat al buitenspel stond sinds de maand mei). Zie daarvoor ook [onze special].

Resultaat: bij gebrek aan mededingers zit het 'client'luik van het project momenteel muurvast. Alles moet worden overgedaan. Op het kabinet Tarabella van de nieuwe Waalse minister voor vorming voegt eraan toe: "De gunningsprocedure is opgeschort. De Waalse administratie analyseert momenteel het dossier om de beste oplossing voor te stellen bij de overdracht van deze aanbesteding. Het ligt dan ook voor de hand dat de oorspronkelijke planning hierdoor 2 tot 3 maanden vertraging zal oplopen."

De echte verliezer in dit verhaal is natuurlijk het onderwijs. De enige afgesloten deelgebieden van het project zijn de financiering (Dexia) en de servers (contract toegekend aan Apple na een evaluatieprocedure van de voorgestelde platformen - MacOS Xserve, Windows, Linux). Aangezien Apple de enige was die een oplossing kon bieden, werd het contract toegekend via een onderhandelingsprocedure.

Het parcours was niet alleen chaotisch, ook de efficiëntie was ver te zoeken: het lastenboek dat als vaag bestempeld werd en daardoor aanleiding gaf tot uiteenlopende interpretaties, budgetherzieningen, licentiebeheer dat te wensen overlaat, enz. En daarmee is de kous niet af: de helpdesk, het meubilair en de verzekeringen moeten ook nog via een aanbesteding passeren.

Bovendien dreigt ook het onderdeel 'netwerk' vast te lopen. De "uiteenlopende interpretaties" van het lastenboek hebben de vergelijking van de eerste voorstellen "onmogelijk" gemaakt. Dus komt er een nieuwe ronde via een beperkte aanbesteding met een versnelde procedure. Maar de analyse van de offertes is nog niet afgerond.

Voor de scholen zit er niets anders op dan te wachten. Het materiaal raakt verouderd (sommige pc's zijn zeven jaar oud, of ouder). En de implementatie van het nieuwe materiaal zou over nog es drie jaar worden gespreid...

Het project CyberClasse van de Franse Gemeenschap voorziet in de aanschaf van 40.000 nieuwe Mac's en pc's voor het lager en het secundair onderwijs. Maar het anderhalf jaar geleden opgezette project liep eindeloos veel vertragingen en 'incidents de parcours' op. De vijf bedrijven die inschreven op het 'klanten'luik moeten hun huiswerk hermaken. In de running voor het contract waren Getronics (Dell), Systemat (Fujitsu Siemens), Econocom (HP), ComputerLand (HP) en Priminfo (eigen materiaal). Na ettelijke verwerpingen en beroepsprocedures voor de Raad van State werd uiteindelijk niet één van de ingediende voorstellen conform de vereisten geacht. De offertes dienden aanvankelijk voor 16 oktober te worden ingediend. Maar een eerste beroep (Dell vroeg om een Europees lastenboek) heeft het raderwerk onmiddellijk vertraagd. De opening van de offertes gebeurde op 5 maart. Het ministerie maakte de keuze ten voordele van Priminfo ongedaan, terwijl de Raad van State zich nog moest uitspreken over een beroep. Het scenario van de 'tweede ronde' leverde nog meer verrassende wendingen op. Een kort overzicht. Systemat dacht eind juli het pleit gewonnen te hebben. Helaas! Een van de drie beroepen ingediend bij de Raad van State werd in het gelijk gesteld. Merkwaardig genoeg werd het dat van Priminfo (dat al buitenspel stond sinds de maand mei). Zie daarvoor ook [onze special]. Resultaat: bij gebrek aan mededingers zit het 'client'luik van het project momenteel muurvast. Alles moet worden overgedaan. Op het kabinet Tarabella van de nieuwe Waalse minister voor vorming voegt eraan toe: "De gunningsprocedure is opgeschort. De Waalse administratie analyseert momenteel het dossier om de beste oplossing voor te stellen bij de overdracht van deze aanbesteding. Het ligt dan ook voor de hand dat de oorspronkelijke planning hierdoor 2 tot 3 maanden vertraging zal oplopen." De echte verliezer in dit verhaal is natuurlijk het onderwijs. De enige afgesloten deelgebieden van het project zijn de financiering (Dexia) en de servers (contract toegekend aan Apple na een evaluatieprocedure van de voorgestelde platformen - MacOS Xserve, Windows, Linux). Aangezien Apple de enige was die een oplossing kon bieden, werd het contract toegekend via een onderhandelingsprocedure. Het parcours was niet alleen chaotisch, ook de efficiëntie was ver te zoeken: het lastenboek dat als vaag bestempeld werd en daardoor aanleiding gaf tot uiteenlopende interpretaties, budgetherzieningen, licentiebeheer dat te wensen overlaat, enz. En daarmee is de kous niet af: de helpdesk, het meubilair en de verzekeringen moeten ook nog via een aanbesteding passeren. Bovendien dreigt ook het onderdeel 'netwerk' vast te lopen. De "uiteenlopende interpretaties" van het lastenboek hebben de vergelijking van de eerste voorstellen "onmogelijk" gemaakt. Dus komt er een nieuwe ronde via een beperkte aanbesteding met een versnelde procedure. Maar de analyse van de offertes is nog niet afgerond. Voor de scholen zit er niets anders op dan te wachten. Het materiaal raakt verouderd (sommige pc's zijn zeven jaar oud, of ouder). En de implementatie van het nieuwe materiaal zou over nog es drie jaar worden gespreid...