Tot nu toe kon een malafide webshop die zijn klanten oplichtte of zich voordeed als een andere bekende shop niet zomaar offline worden gehaald. Enkel wanneer de identificatiegegevens achter de site met zekerheid foutief waren, kon de site snel verdwijnen.

Dat verandert vanaf 1 december. DNS Belgium, de beheerder van de .be domeinnamen, en de FOD Economie gaan nauwer samenwerken waardoor een .be-website al na 24 uur onbereikbaar wordt wanneer duidelijk is dat het om frauduleuze inhoud gaat. Vroeger kon dat tot twee weken duren.

"Dit protocol zal ons toelaten om samen met de FOD Economie nog gerichter op te treden tegen mogelijke misbruiken waarbij .be-domeinnamen zijn betrokken," zegt Philip Du Bois, general manager van DNS Belgium. "Het onderstreept onze ambities voor een kwaliteitsvolle en veilige .be-zone die de geschikte voedingsbodem vormt voor de verdere ontwikkeling van het internet."

Enkel ernstige misdrijven

Het gaat niet enkel om misleidende sites, bijvoorbeeld een website die lijkt op die van Colishop of Vandenborre, maar ook om domeinnamen van bestaande webshops die onbedoeld zijn vrijgekomen en werden ingepikt door oplichters.

Wel is het de bedoeling om enkel ernstige gevallen snel aan te pakken. "De inspectiediensten gaan zeer omzichtig te werk," zegt minister van Economie Kris Peeters in een mededeling. "Enkel in ernstige gevallen waarbij de inbreuk duidelijk is en waarbij een groot risico bestaat op onomkeerbare schade voor consumenten of ondernemingen, zal de procedure worden toegepast."

Volgens DNS Belgium en de FOD Economie gaat het om vele honderden websites waarvoor het niet mogelijk is om telkens het parket in te schakelen. Al moet dat wel nog gebeuren als het om een .com-domein gaat. Hiervoor is DNS Belgium immers niet bevoegd en moet het parket bij fraude een blokkering door de internetproviders opleggen.

Wanneer een domein offline wordt gehaald, heeft de eigenaar twee weken de tijd om in beroep te gaan. Na zes maanden wordt het domein weer vrijgegeven. Als de eigenaar van de website kan geïdentificeerd worden, zal het parket worden ingeschakeld.

Tot nu toe kon een malafide webshop die zijn klanten oplichtte of zich voordeed als een andere bekende shop niet zomaar offline worden gehaald. Enkel wanneer de identificatiegegevens achter de site met zekerheid foutief waren, kon de site snel verdwijnen.Dat verandert vanaf 1 december. DNS Belgium, de beheerder van de .be domeinnamen, en de FOD Economie gaan nauwer samenwerken waardoor een .be-website al na 24 uur onbereikbaar wordt wanneer duidelijk is dat het om frauduleuze inhoud gaat. Vroeger kon dat tot twee weken duren."Dit protocol zal ons toelaten om samen met de FOD Economie nog gerichter op te treden tegen mogelijke misbruiken waarbij .be-domeinnamen zijn betrokken," zegt Philip Du Bois, general manager van DNS Belgium. "Het onderstreept onze ambities voor een kwaliteitsvolle en veilige .be-zone die de geschikte voedingsbodem vormt voor de verdere ontwikkeling van het internet."Enkel ernstige misdrijvenHet gaat niet enkel om misleidende sites, bijvoorbeeld een website die lijkt op die van Colishop of Vandenborre, maar ook om domeinnamen van bestaande webshops die onbedoeld zijn vrijgekomen en werden ingepikt door oplichters.Wel is het de bedoeling om enkel ernstige gevallen snel aan te pakken. "De inspectiediensten gaan zeer omzichtig te werk," zegt minister van Economie Kris Peeters in een mededeling. "Enkel in ernstige gevallen waarbij de inbreuk duidelijk is en waarbij een groot risico bestaat op onomkeerbare schade voor consumenten of ondernemingen, zal de procedure worden toegepast."Volgens DNS Belgium en de FOD Economie gaat het om vele honderden websites waarvoor het niet mogelijk is om telkens het parket in te schakelen. Al moet dat wel nog gebeuren als het om een .com-domein gaat. Hiervoor is DNS Belgium immers niet bevoegd en moet het parket bij fraude een blokkering door de internetproviders opleggen.Wanneer een domein offline wordt gehaald, heeft de eigenaar twee weken de tijd om in beroep te gaan. Na zes maanden wordt het domein weer vrijgegeven. Als de eigenaar van de website kan geïdentificeerd worden, zal het parket worden ingeschakeld.