De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert op haar website toelichting in verband met crowdfunding.

De toelichting is bestemd voor zowel wie een crowdfunding-initiatief wil opzetten als voor wie geld wil investeren via crowdfunding. Bij dat financieringssysteem wordt bij het publiek geld opgehaald, vaak via het internet, voor een specifiek doel - bijvoorbeeld sociale projecten zijn, maar zeker ook voor startende bedrijven.

"Het aantal initiatieven inzake crowdfunding is toegenomen. Daarom is het nuttig de toepasselijkheid van de verschillende financiële wetgevingen op crowdfunding te verduidelijken en ook de consumenten te wijzen op de geldende regels en op de mogelijke risico's die zij lopen", stelt Jean-Paul Servais, de voorzitter van de FSMA.

Afhankelijk van de modaliteiten van het crowdfunding-initiatief, kunnen verschillende financiële wetgevingen van toepassing zijn, zoals de wetgeving inzake prospectussen, beleggingsdiensten, instellingen voor collectieve belegging,... Zo blijkt dat in bepaalde gevallen crowdfundingprojecten niet onder de controle van de FSMA staan. Om iedereen wegwijs te maken in die wirwar van wetgeving, heeft de FSMA op haar website nu een mededeling en overzichtelijke schema's gepubliceerd.

Crowdfunding staat in ieder geval op de agenda. Uitgerekend deze week lanceerde Peter Van Rompuy (CD&V) nog een wetsvoorstel om het plafond rond crowdfunding op te trekken. In dat voorstel wordt ook uitdrukkelijk naar de FSMA gekeken.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert op haar website toelichting in verband met crowdfunding. De toelichting is bestemd voor zowel wie een crowdfunding-initiatief wil opzetten als voor wie geld wil investeren via crowdfunding. Bij dat financieringssysteem wordt bij het publiek geld opgehaald, vaak via het internet, voor een specifiek doel - bijvoorbeeld sociale projecten zijn, maar zeker ook voor startende bedrijven. "Het aantal initiatieven inzake crowdfunding is toegenomen. Daarom is het nuttig de toepasselijkheid van de verschillende financiële wetgevingen op crowdfunding te verduidelijken en ook de consumenten te wijzen op de geldende regels en op de mogelijke risico's die zij lopen", stelt Jean-Paul Servais, de voorzitter van de FSMA. Afhankelijk van de modaliteiten van het crowdfunding-initiatief, kunnen verschillende financiële wetgevingen van toepassing zijn, zoals de wetgeving inzake prospectussen, beleggingsdiensten, instellingen voor collectieve belegging,... Zo blijkt dat in bepaalde gevallen crowdfundingprojecten niet onder de controle van de FSMA staan. Om iedereen wegwijs te maken in die wirwar van wetgeving, heeft de FSMA op haar website nu een mededeling en overzichtelijke schema's gepubliceerd.Crowdfunding staat in ieder geval op de agenda. Uitgerekend deze week lanceerde Peter Van Rompuy (CD&V) nog een wetsvoorstel om het plafond rond crowdfunding op te trekken. In dat voorstel wordt ook uitdrukkelijk naar de FSMA gekeken.