Gartner en PwC Enterprise Advisory hebben de raamovereenkomst binnengehaald voor het leveren van strategische ict-consultancydiensten aan de volledige Vlaamse overheid, inclusief de lokale en provinciale besturen.

Gartner was al de geliefkoosde leverancier in het raamcontract dat op 21 februari afliep. De aanbestedingsprocedure voor het nieuwe contract werd ruim een jaar voordien al op de rails gezet. Het consultancy- en onderzoeksbureau haalt nu twee van de drie percelen binnen in het nieuwe contract dat loopt tot 23 maart 2018.

Gartner engageert zich tot het verlenen van toegang tot standaard onderzoeksrapporten en biedt daarnaast de mogelijkheid om deel te nemen aan allerlei netwerkevents. Een tweede perceel handelt dan weer over het leveren van maatwerkadvies en analyses voor de inhoudelijke en financiële benchmarking van ict-diensten en -goederen. Het perceel dat PwC gegund kreeg, omvat eerder de meer strategische consultancy services en analyses.

Potentieel omvangrijk contract

De exacte omvang van het raamcontract is moeilijk in te schatten, maar het potentieel is enorm. Vlaamse entiteiten kunnen beroep doen op het raamcontract via de nodige bestelbrieven. En die entiteiten zijn erg verscheiden. Om te beginnen zijn dat de 13 Vlaamse ministeries, de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement.

Maar ook alle externe en interne agentschappen en strategische adviesraden kunnen aansluiten, net als de Vlaamse openbare instellingen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de lokale en provinciale instellingen. Ook iMinds kan gebruik maken van het raamcontract om ict-advies in te winnen.

De gunning van dit contract past in een hele rij van ict-gerelateerde aanbestedingen die Vlaanderen gefinaliseerd heeft. HP en Belgacom winnen het Vlaams outsourcingscontract, RealDolmen verzorgt het ict-aankoopkanaal, USG Public-Sourcing is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning door ict-profielen, en pas werd ook nog het licht op groen gezet voor Vlaanderen Connect: de Vlaamse vereniging voor ict-personeel.

Gartner en PwC Enterprise Advisory hebben de raamovereenkomst binnengehaald voor het leveren van strategische ict-consultancydiensten aan de volledige Vlaamse overheid, inclusief de lokale en provinciale besturen.Gartner was al de geliefkoosde leverancier in het raamcontract dat op 21 februari afliep. De aanbestedingsprocedure voor het nieuwe contract werd ruim een jaar voordien al op de rails gezet. Het consultancy- en onderzoeksbureau haalt nu twee van de drie percelen binnen in het nieuwe contract dat loopt tot 23 maart 2018.Gartner engageert zich tot het verlenen van toegang tot standaard onderzoeksrapporten en biedt daarnaast de mogelijkheid om deel te nemen aan allerlei netwerkevents. Een tweede perceel handelt dan weer over het leveren van maatwerkadvies en analyses voor de inhoudelijke en financiële benchmarking van ict-diensten en -goederen. Het perceel dat PwC gegund kreeg, omvat eerder de meer strategische consultancy services en analyses.Potentieel omvangrijk contractDe exacte omvang van het raamcontract is moeilijk in te schatten, maar het potentieel is enorm. Vlaamse entiteiten kunnen beroep doen op het raamcontract via de nodige bestelbrieven. En die entiteiten zijn erg verscheiden. Om te beginnen zijn dat de 13 Vlaamse ministeries, de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement.Maar ook alle externe en interne agentschappen en strategische adviesraden kunnen aansluiten, net als de Vlaamse openbare instellingen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de lokale en provinciale instellingen. Ook iMinds kan gebruik maken van het raamcontract om ict-advies in te winnen.De gunning van dit contract past in een hele rij van ict-gerelateerde aanbestedingen die Vlaanderen gefinaliseerd heeft. HP en Belgacom winnen het Vlaams outsourcingscontract, RealDolmen verzorgt het ict-aankoopkanaal, USG Public-Sourcing is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning door ict-profielen, en pas werd ook nog het licht op groen gezet voor Vlaanderen Connect: de Vlaamse vereniging voor ict-personeel.