Gartner zegt zijn oorspronkelijke stellingen niet te veranderen, maar enkel te verduidelijken, wegens "verkeerde geïnterpreteerd". Hoedanook, de nieuwe officiële versie van het Gartner-advies is sterk bijgewerkt.Het oorspronkelijke advies over Windows Vista was getiteld "Ten reasons you should and shouldn't care about Microsoft's Windows Vista client". Daarin haalden de analisten van Gartner een aantal zwaktes in Microsofts benadering van desktopbesturing aan. Conclusie was: "Haast je niet om over te schakelen op Windows Vista. Wacht liever tot 2008."Nu wordt dat advies bijgeschaafd. Volgens Gartner is het niet verstandig om tot 2008 te wachten om te beginnen met een overschakeling naar Windows Vista. Immers, een migratie naar het nieuwe systeem kan toch anderhalf jaar in beslag nemen alvorens het helemaal op punt staat. Dat is de tijd die nodig geacht wordt om applicaties te testen, de infrastructuur aan te passen en de beheerorganisatie en eindgebruikers voor te bereiden."Wie tot 2008 wacht, is dus pas klaar met de overschakeling in 2010," luidt het nieuwe advies.

Gartner zegt zijn oorspronkelijke stellingen niet te veranderen, maar enkel te verduidelijken, wegens "verkeerde geïnterpreteerd". Hoedanook, de nieuwe officiële versie van het Gartner-advies is sterk bijgewerkt.Het oorspronkelijke advies over Windows Vista was getiteld "Ten reasons you should and shouldn't care about Microsoft's Windows Vista client". Daarin haalden de analisten van Gartner een aantal zwaktes in Microsofts benadering van desktopbesturing aan. Conclusie was: "Haast je niet om over te schakelen op Windows Vista. Wacht liever tot 2008."Nu wordt dat advies bijgeschaafd. Volgens Gartner is het niet verstandig om tot 2008 te wachten om te beginnen met een overschakeling naar Windows Vista. Immers, een migratie naar het nieuwe systeem kan toch anderhalf jaar in beslag nemen alvorens het helemaal op punt staat. Dat is de tijd die nodig geacht wordt om applicaties te testen, de infrastructuur aan te passen en de beheerorganisatie en eindgebruikers voor te bereiden."Wie tot 2008 wacht, is dus pas klaar met de overschakeling in 2010," luidt het nieuwe advies.