Toen gebruikersgroepen opgezet werden, dienden die immers voornamelijk om ervoor te zorgen dat de diverse klanten van deze of gene technologie of productlijn alle nodige informatie kregen. Niet zelden was de leverancier van producten of technieken slordig in de communicatie, zodat deze aanvulling meer dan noodzakelijk was. De doorbraak van Internet bracht daar verandering in voor ICT-leveranciers werd het plots een koud kunstje om over alles en nog wat op een goedkope manier te gaan communiceren.Zullen we de gebruikersgroepen dan maar begraven? Liever niet.Recent hebben we immers diverse keren kunnen vaststellen dat gebruikersgroepen nog hun belang hebben. Zo vocht met name de Oracle gebruikersgroep publiekelijk zijn belangenconflicten met de database leverancier uit. De groep stond op zijn onafhankelijkheid, en slaagde er grotendeels ook in die te behouden. Een even belangrijke rol was weggelegd voor de internationale HP gebruikersgroep, die zich vierkant achter de overname van Compaq schaarde.Veel gebruikersgroepen drijven helaas vooral op de vrijwillige inzet van een beperkte groep enthousiastelingen. Gelukkig komt daar de laatste tijd verandering in gebruikersgroepen worden vaker op een professionele leest geschoeid en beginnen ook alle marketingmechanismen te benutten die commercile bedrijven inzetten. De recente herstart van de Belgische Java User Group, BeJUG, is daar een goed voorbeeld van. Een dergelijke professionalisering moet een gebruikersgroep de kans bieden voldoende tegengas te geven tegen de marketingkracht van de leveranciers.Vindt u dat gebruikersgroepen meer verleden dan toekomst hebben? Of bent u een voorstander van gebruikersgroepen? Ventileer uw mening op het nieuwe forum dat geopend werd op[ www.vnunet.be].

Toen gebruikersgroepen opgezet werden, dienden die immers voornamelijk om ervoor te zorgen dat de diverse klanten van deze of gene technologie of productlijn alle nodige informatie kregen. Niet zelden was de leverancier van producten of technieken slordig in de communicatie, zodat deze aanvulling meer dan noodzakelijk was. De doorbraak van Internet bracht daar verandering in voor ICT-leveranciers werd het plots een koud kunstje om over alles en nog wat op een goedkope manier te gaan communiceren.Zullen we de gebruikersgroepen dan maar begraven? Liever niet.Recent hebben we immers diverse keren kunnen vaststellen dat gebruikersgroepen nog hun belang hebben. Zo vocht met name de Oracle gebruikersgroep publiekelijk zijn belangenconflicten met de database leverancier uit. De groep stond op zijn onafhankelijkheid, en slaagde er grotendeels ook in die te behouden. Een even belangrijke rol was weggelegd voor de internationale HP gebruikersgroep, die zich vierkant achter de overname van Compaq schaarde.Veel gebruikersgroepen drijven helaas vooral op de vrijwillige inzet van een beperkte groep enthousiastelingen. Gelukkig komt daar de laatste tijd verandering in gebruikersgroepen worden vaker op een professionele leest geschoeid en beginnen ook alle marketingmechanismen te benutten die commercile bedrijven inzetten. De recente herstart van de Belgische Java User Group, BeJUG, is daar een goed voorbeeld van. Een dergelijke professionalisering moet een gebruikersgroep de kans bieden voldoende tegengas te geven tegen de marketingkracht van de leveranciers.Vindt u dat gebruikersgroepen meer verleden dan toekomst hebben? Of bent u een voorstander van gebruikersgroepen? Ventileer uw mening op het nieuwe forum dat geopend werd op[ www.vnunet.be].