Corve, de Vlaamse e-government cel, en eIB (e-government en ICT-beheer) lanceerden deze week het 'gebruikersbeheer voor lokale besturen'. Met dit platform kunnen stads- of gemeentescretarissen zelf de rechten beheren van lokale ambtenaren voor toepassingen van de Vlaamse overheid. De secretaris kan deze bevoegdheid ook delegeren aan zijn veiligheidsbeheerder of aan de diensthoofden.

Heel wat lokale ambtenaren hebben toegang tot toepassingen van de Vlaamse overheid. Dat gebeurt op tal van manieren: gebruikersnaam-wachtwoord van wisselende kwaliteit, ambtenarentokens, enzovoort. Deze situatie zorgt er niet alleen voor dat het aanvragen van een toegang moeilijk verloopt. Ook het beheer is niet optimaal. Het beheer gebeurt door de Vlaamse overheid, maar die heeft geen zicht op de medewerkers van lokale besturen en hun taken. Daardoor krijgen sommige (ex-)medewerkers van lokale besturen nog toegang terwijl ze daar niet langer recht op hebben.

Met de nieuwe oplossing voor gebruikersbeheer hoopt Corve een oplossing te hebben voor deze problemen. De toegangsaanvraag verloopt vanaf nu volledig online, waardoor ze sneller zou moeten verlopen. Het beheer van de toegang voor de gebruikers, en ook de toegang tot de toepassingen, verloopt via de elektronische identiteitskaart of het burgertoken. Het gebruikersbeheer komt vanaf nu ook bij de lokale besturen zelf te liggen. Ten slotte ligt ook de juridische verantwoordelijkheid bij de stads- of gemeentescretaris.

Op deze manier wil Corve het beheer voor de lokale besturen vereenvoudigen. Tegelijk biedt eIB vanaf nu de Vlaamse overheden ook een structurele oplossing voor alle elektronische loketten waartoe lokale besturen toegang hebben. Zo wordt volgens Corve een strategische component voor een interbestuurlijk e-government gelanceerd.

Meer info: http://www.corve.be/projecten/lokaal/gebruikersbeheer/index.php

Corve, de Vlaamse e-government cel, en eIB (e-government en ICT-beheer) lanceerden deze week het 'gebruikersbeheer voor lokale besturen'. Met dit platform kunnen stads- of gemeentescretarissen zelf de rechten beheren van lokale ambtenaren voor toepassingen van de Vlaamse overheid. De secretaris kan deze bevoegdheid ook delegeren aan zijn veiligheidsbeheerder of aan de diensthoofden. Heel wat lokale ambtenaren hebben toegang tot toepassingen van de Vlaamse overheid. Dat gebeurt op tal van manieren: gebruikersnaam-wachtwoord van wisselende kwaliteit, ambtenarentokens, enzovoort. Deze situatie zorgt er niet alleen voor dat het aanvragen van een toegang moeilijk verloopt. Ook het beheer is niet optimaal. Het beheer gebeurt door de Vlaamse overheid, maar die heeft geen zicht op de medewerkers van lokale besturen en hun taken. Daardoor krijgen sommige (ex-)medewerkers van lokale besturen nog toegang terwijl ze daar niet langer recht op hebben. Met de nieuwe oplossing voor gebruikersbeheer hoopt Corve een oplossing te hebben voor deze problemen. De toegangsaanvraag verloopt vanaf nu volledig online, waardoor ze sneller zou moeten verlopen. Het beheer van de toegang voor de gebruikers, en ook de toegang tot de toepassingen, verloopt via de elektronische identiteitskaart of het burgertoken. Het gebruikersbeheer komt vanaf nu ook bij de lokale besturen zelf te liggen. Ten slotte ligt ook de juridische verantwoordelijkheid bij de stads- of gemeentescretaris. Op deze manier wil Corve het beheer voor de lokale besturen vereenvoudigen. Tegelijk biedt eIB vanaf nu de Vlaamse overheden ook een structurele oplossing voor alle elektronische loketten waartoe lokale besturen toegang hebben. Zo wordt volgens Corve een strategische component voor een interbestuurlijk e-government gelanceerd. Meer info: http://www.corve.be/projecten/lokaal/gebruikersbeheer/index.php