Jan Coene gaf toe dat hij zelf wel graag aandelen zou willen, maar vindt dat wie in de Raad van Bestuur zetelt dan niet helemaal onafhankelijk kan oordelen. We hebben dat in de Raad van Bestuur beslist. Het maakt deel uit van de regels van 'Corporate Governance', zegt Jan Coene. De Bestuursleden worden evenmin vergoed met aandelen. Uit het prospectus blijkt dat de bestuurders jaarlijks elk 25.000 euro ontvangen. Jan Coene zelf krijgt 50.000 euro. Per zitting komt daar respectievelijk nog 2.500 en 5.000 euro bij.Nog uit de prospectus blijkt dat Belgacom vorig jaar in totaal zo'n 4,8 miljoen euro betaalde aan de negen leden van het directiecomité, met inbegrip van voorzitter Jan Coene en CEO Didier Bellens. 34 procent van dat bedrag bestond uit variabelen. Via het Senior Management Incentive Plan krijgen de leden van het directiecomité en de hogere kaderleden onmiddellijk na de beursintroductie opties voor een totale waarde van 12,8 miljoen euro aangeboden. De opties hebben een looptijd van zeven of acht jaar. Eén derde is al na één jaar op te trekken.Ook de overige Belgacompersoneelsleden kunnen met een korting intekenen op aandelen. Voorzitter Jan Coene is er voorstander van dat zoveel mogelijk werknemers aandelen kopen.De Belgacomtop begint vandaag aan een internationale roadshow. Zondag wordt de prijsvork vrijgegeven. De waarde van Belgacom wordt geschat op 11 tot 12 miljard euro. Dat betekent zo'n 30 euro per aandeel.

Jan Coene gaf toe dat hij zelf wel graag aandelen zou willen, maar vindt dat wie in de Raad van Bestuur zetelt dan niet helemaal onafhankelijk kan oordelen. We hebben dat in de Raad van Bestuur beslist. Het maakt deel uit van de regels van 'Corporate Governance', zegt Jan Coene. De Bestuursleden worden evenmin vergoed met aandelen. Uit het prospectus blijkt dat de bestuurders jaarlijks elk 25.000 euro ontvangen. Jan Coene zelf krijgt 50.000 euro. Per zitting komt daar respectievelijk nog 2.500 en 5.000 euro bij.Nog uit de prospectus blijkt dat Belgacom vorig jaar in totaal zo'n 4,8 miljoen euro betaalde aan de negen leden van het directiecomité, met inbegrip van voorzitter Jan Coene en CEO Didier Bellens. 34 procent van dat bedrag bestond uit variabelen. Via het Senior Management Incentive Plan krijgen de leden van het directiecomité en de hogere kaderleden onmiddellijk na de beursintroductie opties voor een totale waarde van 12,8 miljoen euro aangeboden. De opties hebben een looptijd van zeven of acht jaar. Eén derde is al na één jaar op te trekken.Ook de overige Belgacompersoneelsleden kunnen met een korting intekenen op aandelen. Voorzitter Jan Coene is er voorstander van dat zoveel mogelijk werknemers aandelen kopen.De Belgacomtop begint vandaag aan een internationale roadshow. Zondag wordt de prijsvork vrijgegeven. De waarde van Belgacom wordt geschat op 11 tot 12 miljard euro. Dat betekent zo'n 30 euro per aandeel.