Draadloze connectiviteit wordt niet beperkt door gebrek aan spectrum, maar door inefficiënt gebruik ervan, evenals een achterhaald politiek beleid.

De explosieve groei van draadloze connectiviteit maakt dat elk stukje van het hiervoor geschikt deel van het elektromagnetische spectrum overbevraagd en overbenut wordt. Althans zo lijkt het. Vanuit verschillende hoeken wordt opgemerkt dat zowel de toekenning van delen van het spectrum, als de connectiviteitmechanismen zelf heel wat efficiënter kunnen. Recent werd in MIT Technology Review een (druk becommentarieerd) artikel gepubliceerd, hoe het reële datadebiet over (minder goede) draadloze verbindingen sterk kan worden opgevoerd - inclusief claims van '10 maal meer'. Een en ander is het resultaat van een betere encodering van de pakketstroom ('encoded TCP') zodat het probleem van 'dropped packets' wordt aangepakt.

Voorts wordt opgemerkt dat meer moet worden geïnvesteerd in kleinere cellen, en in meer slimme zender/ontvangers in de eindgebruikerstoestellen. Nu al kunnen die vaak bliksemsnel overschakelen van het ene deel van het spectrum naar een ander (bijv. van 3G naar Wi-Fi), afhankelijk van beschikbaarheid en kwaliteit van de link. In het bijzonder het succes van Wi-Fi voor draadloze connectiviteit voor personen die stationair on-line gaan (zoals in een café, in tegenstelling tot wie on-line gaat in bijvoorbeeld een snel bewegende train) speelt een sterke rol in het minder belasten van de 3G- en 4G-netwerken.

Wellicht belangrijker nog zijn de adviezen betreffende een compleet andere aanpak van het beheer van het spectrum door de overheid. Zo wordt het succes van het - onbeheerde - WiFi spectrum onderstreept in een rapport met aanbevelingen hoe het magnetische spectrum in het bezit van de Amerikaanse federale overheid kan worden aangewend voor economische groei. "Een nieuwe spectrum architectuur en een overeenkomende verandering in de architectuur van toekomstige radiosystemen die er gebruik van maken, kan de reële capaciteit van het spectrum met een factor 1.000 vergroten", wordt president Obama voorgehouden.

Bovendien moet ook het huidige reële gebruik van toegekende spectrumblokken beter worden onderzocht. Zo heeft Microsoft drie 'spectrum observatoria' opgesteld in Seattle, Redmond en Washington DC, om het gebruik in reële tijd te registreren, als eerste aanzet tot een grote dataset inzake het gebruik van het spectrum.

Draadloze connectiviteit wordt niet beperkt door gebrek aan spectrum, maar door inefficiënt gebruik ervan, evenals een achterhaald politiek beleid. De explosieve groei van draadloze connectiviteit maakt dat elk stukje van het hiervoor geschikt deel van het elektromagnetische spectrum overbevraagd en overbenut wordt. Althans zo lijkt het. Vanuit verschillende hoeken wordt opgemerkt dat zowel de toekenning van delen van het spectrum, als de connectiviteitmechanismen zelf heel wat efficiënter kunnen. Recent werd in MIT Technology Review een (druk becommentarieerd) artikel gepubliceerd, hoe het reële datadebiet over (minder goede) draadloze verbindingen sterk kan worden opgevoerd - inclusief claims van '10 maal meer'. Een en ander is het resultaat van een betere encodering van de pakketstroom ('encoded TCP') zodat het probleem van 'dropped packets' wordt aangepakt. Voorts wordt opgemerkt dat meer moet worden geïnvesteerd in kleinere cellen, en in meer slimme zender/ontvangers in de eindgebruikerstoestellen. Nu al kunnen die vaak bliksemsnel overschakelen van het ene deel van het spectrum naar een ander (bijv. van 3G naar Wi-Fi), afhankelijk van beschikbaarheid en kwaliteit van de link. In het bijzonder het succes van Wi-Fi voor draadloze connectiviteit voor personen die stationair on-line gaan (zoals in een café, in tegenstelling tot wie on-line gaat in bijvoorbeeld een snel bewegende train) speelt een sterke rol in het minder belasten van de 3G- en 4G-netwerken. Wellicht belangrijker nog zijn de adviezen betreffende een compleet andere aanpak van het beheer van het spectrum door de overheid. Zo wordt het succes van het - onbeheerde - WiFi spectrum onderstreept in een rapport met aanbevelingen hoe het magnetische spectrum in het bezit van de Amerikaanse federale overheid kan worden aangewend voor economische groei. "Een nieuwe spectrum architectuur en een overeenkomende verandering in de architectuur van toekomstige radiosystemen die er gebruik van maken, kan de reële capaciteit van het spectrum met een factor 1.000 vergroten", wordt president Obama voorgehouden. Bovendien moet ook het huidige reële gebruik van toegekende spectrumblokken beter worden onderzocht. Zo heeft Microsoft drie 'spectrum observatoria' opgesteld in Seattle, Redmond en Washington DC, om het gebruik in reële tijd te registreren, als eerste aanzet tot een grote dataset inzake het gebruik van het spectrum.